Akreditasyon

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları vb) geçerlilik ve güvenilirliğini desteklemek amacıyla oluşturdukları kalite altyapısıdır.
Akreditasyon, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini kapsayan önemli bir “güven” unsurudur. Ülkemizde akreditasyon çalışmalarını yapan ve yetkili tek kurum TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’ tır.

DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Süreci

   DSİ Laboratuvarları tarafından, DSİprojelerinin her aşamasındaki kalite kontrol faaliyetleri, ulusal veuluslararası geçerliliği olan yöntemlerle, doğru, güvenilir, tarafsız deney veanaliz sonuçları ile etkin bir şekilde yürütülmektedir.

  Laboratuvar faaliyetlerimiz 2022 yılında, DaireBaşkanlığımız merkezinde 9 adet, Bölge Müdürlüklerinde 25 adet, numaralı şubeve şantiyelerde 553 olmak üzere, toplam 587 laboratuvar tarafından, yaklaşık800 personel ile gerçekleştirilmiş, yıl boyunca 1.284.987 adet deneygerçekleştirilerek yıllık toplam 168,4 Milyon TL fayda elde edilmiştir. 2021yılına kıyasla deney adedinde % 40 deney gelirlerinde % 172 artış sağlanmıştır.

   DSİ Laboratuvarları akreditasyon çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamış olup, 2004 yılında Teknik Araştırma ve KaliteKontrol Daire Başkanlığımıza bağlı deney laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” Standardı çerçevesinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. (AB-0010-T)Tüm bölge laboratuvarlarının Daire Başkanlığımız kurmaylığında “şubeliakreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından akredite edilmesi çalışması 2012yılında tamamlanmıştır. Böylelikle, kamu laboratuvarları arasında bir ilkolarak, DSİ Laboratuvarları, merkez ve tüm bölge müdürlükleriyle, tek bir belgeçatısı altında akredite laboratuvar olarak hizmet verir duruma gelmiştir. 

   Laboratuvarlarımız düzenli olarak gözetim denetimine, 4 yılda bir de belgeyenileme denetimine tabi tutulmaktadır. Deney Laboratuvarlarımızda 13.12.2022 –13.01.2023 tarihleri arasında TÜRKAK 5. Çevrim 1. Gözetim ve Kapsam Genişletme denetimlerine, Merkez TAKK Dairesi Başkanlığında Kalite Yönetim Birimi, Beton, Zemin Mekaniği, Kimya, İzotop ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlükleri, ŞubeLaboratuvarlarında ise; 2. Bölge- İzmir, 5. Bölge – Ankara, 7.  Bölge –Samsun, 8. Bölge – Erzurum, 10. Bölge – Diyarbakır,  13. Bölge –Antalya,  18. Bölge – Isparta,  19. Bölge – Sivas,  20. Bölge –Kahramanmaraş, 21. Bölge – Aydın, 25. Bölge – Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin Laboratuvarları katılmıştır.

   Kalibrasyon Laboratuvarlarımızın 4. Çevrim 1.Gözetim ve Kapsam Genişletme denetimi 28-29.06.2022 tarihlerindetamamlanmıştır.  

    Kamu Kurumları laboratuvarları arasında yapı malzemeleri (beton, çimento, agrega, kaya, zemin, toprak, sediment, geosentetikler, değişik özellikteki borular, demir donatı, yapı kimyasalları vb.), su kalitesi izleme amacıyla su analizleri, alanlarında hizmet veren merkez ve bölge laboratuvarlarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvar olarak hizmetlerini sürdürmektedir.


Laboratuvar
Akredite Deney Sayısı
TAKK Deney Laboratuvarları

128

TAKK-Kalibrasyon Laboratuvarları

11

Bölge Laboratuvarları1.005
Toplam1.016
Güncelleme tarihi : 12.12.2022

Akreditasyon ile ilgili kapsam listeleri ve diğer bilgilere http://www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Dokümanları

  1) Kalite Politikamız

DSİ Laboratuvarlarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen kriterlere göre, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun laboratuvar ve kalite kontrol hizmetlerivermek; istenilen doğruluk ve kesinlikte ölçüm sonuçlarını içeren, geçerli vegüvenilir deney raporları/kalibrasyon sertifikaları üretmek,

İleri teknoloji ürünü araç-gereçlerle donatılmış veyetkinliği güvence altına alınmış DSİ laboratuvarlarında, eğitimli ve deneyimli personeliyle, ihtiyaç duyulan laboratuvar ve kalite kontrol hizmetlerini, taleplereve hizmetin gereklerine uygun olarak, modern işletmecilik kuralları çerçevesinde, etkili ve verimli bir biçimde sunmak,

TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve akreditasyon şartlarına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini,  tüm çalışanlarımızın katılımıyla, etkin bir biçimde uygulamak, uygulamada sürekliliği sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sistemi sürekli iyileştirmek,

DSİ Laboratuvarlarında deney ve kalibrasyon çalışmalarında görev alan tüm laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, yürürlükteki prosedür ve talimatları kendi işlerinde etkin bir biçimde uygulamalarını sağlamak,

Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlar ile birlikte çalışanlarımızın da memnuniyetini gözeterek; ilk defa da ve her defasında doğru, tarafsız, tutarlı, hızlı ve güvenilir hizmetin, “bilgilerin gizliliği” ilkesine sadık kalarak verilmesini sağlamak,

Hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin ve kontrolünün sürekli iyileştirilmesi için etkin bir risk ve fırsat yönetimini uygulamak,

Hizmette kaliteyi, kalitedede sürekliliği ilke edinmektir.

  2) Prosedürler

  3)  Talimatlar

  4)  FormlarAna Doküman Listesi


Dış Kaynaklı Doküman Listesi