Başkanlığımızın Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Misyon:

    DSİ Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konularda ülkemizin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknik araştırma, geliştirme, laboratuvar ve kalite kontrol faaliyetlerini modern teknoloji, bilim ve ekonomi kurallarına uygun olarak yürütmektir.” 

Vizyon:

   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, insan ve çevreye duyarlı, paydaşlarla ilişki ve işbirliği içerisinde, emniyet, ekonomi ve estetik kurallarına uygun teknik araştırma, kalite kontrol ve laboratuvar hizmetleri sunmaktır.


Kalite Politikamız

·        DSİ Laboratuvarlarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen kriterlere göre, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun laboratuvar hizmetleri vermek; istenilen doğruluk ve kesinlikte ölçüm sonuçlarını içeren, geçerli ve güvenilir deney raporları/kalibrasyon sertifikaları üretmek,
·     İleri teknoloji ürünü araç-gereçlerle donatılmış DSİ laboratuvarlarında, eğitimli ve deneyimli laboratuvar personeliyle, ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetlerini taleplere ve hizmetin gereklerine uygun olarak, modern işletmecilik kuralları çerçevesinde, etkili ve verimli bir biçimde sunmak,
·     TS EN ISO/ IEC 17025 standardına ve akreditasyon şartlarına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini,  tüm çalışanlarımızın katılımıyla, etkin bir biçimde uygulamak, uygulamada sürekliliği sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sistemi sürekli iyileştirmek,
·     DSİ Laboratuvarlarında deney ve kalibrasyon çalışmalarında görev alan tüm laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, yürürlükteki prosedür ve talimatları kendi işlerinde etkin bir biçimde uygulamalarını sağlamak,
·     Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlar ile birlikte çalışanlarımızın da memnuniyetini gözeterek; ilk defada ve her defasında doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir hizmetin, “bilgilerin gizliliği” ilkesine sadık kalarak verilmesini sağlamak,
·     Hizmette kaliteyi, kalitede de sürekliliği ilke edinmektir.