Kalite Kontrol Faaliyetleri

Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi

DSİ projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve teşkilatımız genelinde uygulamada birlikteliğin sağlanması için 2020-9 Sayılı Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi yayımlanmıştır.

Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlüğümüz tarafından yükleniciler elüyle yürütülen işlere ait deneysel kalite kontrol faaliyetlerinin etkin, verimli, kontrol edilebilir ve sistematik bir anlayış içerisinde yapılabilmesi için Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi ve Kalite Kontrol Planı yayımlanmıştır.

Kalite Kontrol Rehberi

DSİ projelerinin etüd, planlama, projelendirme ve işletme aşamalarında görev alacak teknik elemanlarla, inşa aşamasında kontrollük hizmetini yürütenler (yapı denetim görevlileri) veya iş ile ilgili satın almaları yapacak olanlar, gerekli kalite kontrol çalışmalarını, zamanında yapmaktan sorumlu olanlar için ve bu sorumluluklarını yerine getirmekte kendilerine rehberlik etmesi amacıyla Kalite Kontrol Rehberi hazırlanmıştır. 

Kalite kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan güncel formlara buradan ulaşabilirsiniz.

F 0 16 00 52-02(Deneyi Yapılan Malzeme - İmalat Uygunluk Formu-Hakediş için).doc
F 0 16 00 56-01 (Şantiye Numune Alım Tutanağı).doc

F 0 16 00 57-01 (Şantiye Numune Kayıt Defteri).doc
F 0 16 00 77-00 (Tespit-Bildirim Formu).doc
F 0 16 00 89-00 (Kalite_Kontrol_Plani).docx


F_0_16_00_55-05__DSİ_LABORATUVARLARI_DENEY_TALEP_FORMU.DOC
F_0_16_00_45-03__DSİ_LABORATUVARLARI_KALİBRASYON_TALEP_FORMU.DOCX
F_0_16_00_92-00__DSİ_LABORATUVARLARI_HİZMET_ŞARTLARI.DOCX
F_0_16_00_82-02__KARAR_KURALINA_GÖRE_UYGUNLUK_DEGERLENDİRME_TALEP_FORMU.DOC
F_0_16_00_83-01_DSİ_LABORATUVARLARI_FERAGAT_BEYAN_FORMU.DOC
 F_0_16_00_94-00__DSİ_LABORATUVARLARI_HİZMET_TEKLİFİ.XLSDeney veya Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi Prosedürü formuna buradan ulaşabilirsiniz.

P7.4-03-Deney veya Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi Prosedürü.pdf


Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatına buradan ulaşabilirsiniz.

T 0 16 00 01-10 - Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı.pdf