Yayınlarımız

KİTAPLAR

 

Yayın Adı

Yazar

Yayın Yılı

Beton ve Özellikleri Kitabı-3. Baskı

Aydın SAĞLIK, M.Fatih KOCABEYLER

2019 

Çimento Deneyleri Kitabı-3. Baskı

Aydın SAĞLIK, Dr. Meryem ÖZMAK Dr. Özen KAVUKLU

 2017

Zemin Mekaniği Laboratuvarları Deney Yöntemleri, Formları TS EN ISO EC 17025'e göre Belirsizlik Hesapları

Dr. Vehbi ÖZAYDIN

2021

Kohezyonlu Zeminlerde Konsolidasyonlu-Drenajsız (CU) ve Konsolidasyonlu-Drenajlı (CD) Deneyleri

Dr. Vehbi ÖZAYDIN

2007

Soğuk hava şartlarında betonlama ve donma-çözülme etkilerine karşıdayanıklı beton tasarımı

Fatih KOCABEYLER  Aydın SAĞLIK

2006

Dolgu Barajlar yönünden zemin mekaniği problemleri sempozyumu

-

1993

Temel Zemini Oturma Analizi

Hasan TOSUN

1993

Dolgu Denetim Tekniği

Hasan TOSUN

1989

Temel Zemini Taşıma Gücü

Hasan TOSUN

1989

Jeoteknik Mühendisliğinde Zemin Sınıflaması

Hasan TOSUN

1989

Yamaç ve şevlerin stabilitesi dayanma yapıları semineri

-

1987

Dolgu Yapım ve Denetim Tekniği

Ali Güntekin

1985

Zemin Özellikleri ve Deneyleri

Yalçın ERTANSırrı ÜLKÜ

1978

Yeraltısuyu Seviyesinin Düşürülmesinden Meydana gelen Zemin oturmaları (TASMANLAR)

Erhan TİMUR

1976

Toprak Dolgu Sıkışma Kontrolunda Gerekli Deney Sayısının Belirlenmesi - Rapor No: P.G. - 523

Sıtkı BURSALIAtilla KELECOĞLU Sırrı ÜLKÜ

1972

Zemin El Kitabı

-

1970

Konsolidasyon ve Geçirgenlik Deneyleri

Ömer Lütfü BAYAZIT Ahmet KAÇMAZ

1962

Magmatik, Sedimanter ve Metemorfik Kütlelerin Kullanışları ve Türkiyede Dağılışları

Gülsevi AKIN

1962

Tabii İnşaat Taşları ve Özellikleri

Gülsevi AKIN

1962

Birleştirilmiş Toprak Sınıflandırması

Turhan SÜKAN

1961

Zemin Mekaniği Laboratuvarı Deney Klavuzu No:1

Ayhan ACATAY

1959

Jeoteknik (Tatbikattan Alinmış Müteaddit Misallerle Bezenmiştir.)

F. KANNA. Ratip SUMAN

1941

Elektron Mikroskopta Kil Minerallerinin Tayini

Gülsevi AKIN

-

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


SEMPOZYUM KİTAPLARI

Yayın Adı

Yayın Yılı

2. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu

2005

2.Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

2005

3.Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

2008

3. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu

2007

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

2015

4. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu

2009

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

2019

5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Cilt 1

2011

5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Cilt 2

2011

Sediment Transport Technology

2007