Eğitim


 • Uluslararası Sediment Taşınımı Teknolojileri Kursu,
  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) da programında bulunan ve desteklenen uluslararası lisans üstü bir kurstur. 1984-2003 yılları arasında her yıl düzenlenmiş olan kurs, son olarak 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.

 • Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu ,
  (birincisi 22-26 Eylül 2003 tarihleri arasında İzmir’de, ikincisi 21-24 Eylül 2005 tarihleri arasında İzmir’de, üçüncüsü 10-14 Eylül 2007 tarihleri arasında İzmir’de, dördüncüsü 06-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında İstanbul’da, beşincisi ise 12-16 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir),

 • Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu ,
  (Birincisi 21-25 Ekim 2002 tarihleri arasında Adana’da, ikincisi 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında İzmir’de, üçüncüsü 13-17 Ekim 2008 İstanbul’da, dördüncüsü 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, beşincisi 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da, altıncısı 9-11 Ekim 2023 tarihleri arasında Artvin'de düzenlenmiştir),

 • Kalite Kontrol Teknik Semineri    (her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir),

 • Bölge Laboratuvar Teknik Personeli Geliştirme Kursu    (ihtiyaç duyuldukça tekrarlanmaktadır),

 • Bölge Laboratuvar Sanat Sınıfı (S/S) Personeli Geliştirme Kursu   (ihtiyaç duyuldukça tekrarlanmaktadır),

 • TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvarların akreditasyonuyla ilgili kurslar,

 • Tehlikeli ve çok Tehlikeli işlerde çalışan personele yönelik mesleki eğitim kursları.