Tarihçe, Görev ve Sorumluluklar

Tarihçe, Görev ve Sorumluluklar

 

Tarihçesi

Daire Başkanlığımız “Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü” adı altında 1958 yılında  kurulmuştur.
“Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü” “Araştırma Dairesi Reisliği” haline 1959 yılında dönüştürülmüştür. Aynı yıl Hidrolik Model Laboratuvarı Çubuk barajında, Beton Malzeme Laboratuvarı ise DSİ Etlik tesislerinde faaliyete geçmiştir.
1962 yılında Başkanlığımızın halen faaliyetlerini yürüttüğü tesislerin inşaatına başlanılarak, 1968 yılında bitirilmiş ve taşınma işlemleri sonrasında faaliyetlere başlanmıştır. 

Kuruluş Amacı

Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli Kalite Kontrol ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulmuştur.

1962 yılında Başkanlığımızın halen faaliyetlerini yürüttüğü tesislerin inşaatına başlanılarak, 1968 yılında bitirilmiş ve taşınma işlemleri sonrasında faaliyetlere başlanmıştır.
TAKK Dairesi Başkanlığı, Ankara il merkezinden 22 km uzaklıkta, Esenboğa Havaalanı yolu üzeri Çankırı yol ayrımında, 56 hektarlık bir alana sahip site içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sitedeki kapalı hizmet tesislerinin alanı yaklaşık 25.500 m2 olup, bu tesislere ilave olarak, 15 adet lojman, konferans salonu, kütüphane, atölyeler ve yemekhane binası bulunmaktadır.
Organizasyon