DSİ Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüz Araştırma ve Geliştirme çalışmaları Daire Başkanlığımız, koordinasyonunda ve Ar-Ge Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.No

Proje Kodu

Proje Adı

Değerlendirme

1

2011/1

Zebra Midye İle Mücadelede Filtrasyon ve Boya Denemeleri

Raporlandı

2

2011-2

Balık Geçitlerinin Planlanmasında Balık Faunasının Tespiti ve Balık Geçidi Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Solaklı Deresi Ve Yanbolu Deresi

Raporlandı

3

2011-3

İçi Beton Kaplı Borularda İç Kaplamaya Zarar Vermeyecek En Yüksek Hızın Ovalleşmenin Tespiti

Raporlandı

4

2013-1

 

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen, Dolgu Zemine Ait Yerinde Sıkılık Değerlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Raporlandı

5

2013-2

Baraj Rezervuarlarından, Askıdaki Katı Maddenin Orifisler Yoluyla Tahliyesi: Kayraktepe Barajı ve HES Sediment Savağı Model Çalışması

Raporlandı

6

2014-1

Samanlı ve Safran Derelerinin Marmara Denizine Açıldığı Delta Bölgelerinin Su ve Sediman Bazında Özelliklerinin Belirlenmesi, Kirliliğin Modellenmesi ve Bu Bölgelerdeki Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi

Raporlandı

7

2015-3

Watersavr Kullanımının Su Kalitesi ve Canlı Kaynaklar Üzerindeki Potansiyel Etkisinin Araştırılması

Raporlandı

8

2015-1

Beton İç Yapısının Mikrotekstürel, Minerolojik ve Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi ve Kalite Kontrolünün Jeolojik Verilerle Karşılaştırılması: Artvin-Yusufeli Barajı ve Mardin Ilısu Barajı

Çalışmalar devam ediyor

9

2015-2

DSİ Projelerine İmal Edilen Beton Yapıların Yerindeki Basınç Dayanımının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Alınan Karot Numune Dayanımlarında Beton Yaşı Düzeltme Faktörünün Belirlenmesi

Çalışmalar devam ediyor

10

2016-1

Doğu Karadeniz Bölgesinde İşletmedeki Hidroelektik Santrallerin Nehir Suyu Kalitesine Fizikokimyasal Etkisi

Çalışmalar devam ediyor

11

2016-2

Kızılırmak Deltası Kıyı Bölgelerindeki Yeraltısuyu Özelliklerinin İncelenmesi ve Deniz Suyu Girişiminin Su ve Toprak Üzerine Etkisi

Çalışmalar tamamlandı. Raporlama sürecinde

12

2017-01

Sulama Performans Değerlendirmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Çalışmalar tamamlandı. Raporlama sürecinde

13

2017-02

Deniz Dalgalarının Nehir Taşkınlarına Etkisi

Çalışmalar devam ediyor

14

2019-1

CTP Esaslı Sürgülü Vana Üretimi ve Özelliklerinin incelenmesi (YENİ)

Çalışmalar devam ediyor.


 

Yayımlanmış Ar-Ge Sonuç Raporları

Ar-Ge_Proje_No_2011-1- Zebra_Midye_İle_Mucadelede_Filtrasyon_Ve_Boya_Denemeleri.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2011-2-_Balik_Gecitlerinin_Planlanmasinda_Balik_Faunasinin_Tespiti_Ve_Balik_Gecidi_Temel_Kriterlerinin_Belirlenmesi_Projesi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2011-3 -_İci_Beton_Kapli_İcmesuyu_Borularinda_Akim_Hizinin_Asindirma_Etkisi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2012-2- Farkli_Yontemlerle_Elde_Edilen_Yerinde_Sikilik_Degerlerinin_Karsilastirmali_Analizi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2013-2-Baraj_Rezervuarlarindan_Askidaki_Kati_Maddenin_Orifisler_Yoluyla_Tahliyesi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2014-1 -Samanlı_Ve_Safran_Derelerinin_Marmara_Denizine_Acildigi_Delta_Bolgelerinin_Su_Ve_Sediman_Bazinda_Ozelliklerinin_Belirlenmesi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2015-5- Watersavr_Kullaniminin_Su_Kalitesi_Ve_Canli_Kaynaklar_Uzerindeki_Potansiyel_Etkisinin_Arastirilmasi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2016-1 Dogu_Karadeniz_Bolgesinde_İsletmedeki_Hidroelektik_Santrallerin_Nehir_Suyu_Kalitesine_Fizikokimyasal_Etkisi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2016-2- Kizilirmak_Deltasi_Kiyi_Bolgelerindeki_Yeraltisuyu_Ozelliklerinin_İncelenmesi_Ve_Deniz_Suyu_Girisiminin_Su_Ve_Toprak_Uzerine_Etkisi.Pdf

Ar-Ge_Proje_No_2017-1- Sulama_Performans_Degerlendirmesinde_İnsansiz_Hava_Araclarinin_Kullanim_Olanaklarinin_Arastirilmasi.Pdf


İlgili Dokümanlar

DSİ Ar-Ge Yönergesi

Ar-Ge Yönergesi Başvuru Formu