DSİ Laboratuvarları Deney/Kalibrasyon Başvurusu

1-BAŞVURU DOKÜMANLARI

F 0 16 00 55-06-DSİ Laboratuvarları Deney Talep Formu

F 0 16 00 92-03- DSİ Laboratuvarları Hizmet Şartları

F 0 16 00 94-02- DSİ Laboratuvarı Hizmet Teklifi

F 0 16 00 82-02-Karar Kuralına Göre Uygunluk Değerlendirme Talep Formu

F 0 16 00 83-01-Feragat Beyan Formu

F 0 16 00 45-04-Kalibrasyon Talep Formu

DSİ Laboratuvarları Müşteri Memnuniyet Anketini doldurmak için lütfen tıklayınız. 

TAKK Dairesi Başkanlığı ve 26 Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan deney ve kalibrasyonlara ait güncel birim fiyatlara buradan,  laboratuvarların akredite deney kapsamlarına buradan erişebilirsiniz.


2. ULAŞIM VE İLETİŞİM

Tüm laboratuvarlarımızın güncel ulaşım ve iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

3. BAŞVURU, ÖDEME İŞLEMLERİ, DENEYLERİN YAPILMASI VE RAPORUN HAZIRLANMASI

Deney ve kalibrasyon talepleri, DSİ Laboratuvarları Deney Talep Formu veya DSİ Laboratuvarları Kalibrasyon Talep Formu kullanılarak ve DSİ Laboratuvarları Hizmet Şartları dokümanında belirtilen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir. 


Başvuru dokümanların doldurulduktan sonra başvuru, faks, e-posta, posta vb. şekilde hizmet alınacak laboratuvara iletilmesi yoluyla süreç başlamış olur. Formun doldurulmasında talepte bulunacağınız laboratuvardan telefon yoluyla bilgi alabilirsiniz.
Başvuruyu alan laboratuvar tarafından talep edilen laboratuvar hizmeti ile ilgili  DSİ Laboratuvarları Hizmet Teklifi hazırlanarak müşteriye iletilir. Hizmet bedelinin süresi içerisinde ödenmesi sonrasında laboratuvar hizmetine başlanır.


Ayrıca deney ve kalibrasyon başvurunuzu e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-analiz-ve-deney-on-basvurusu-talebi-gercek-kisi
Tüzel Kişilik için
https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-analiz-ve-deney-on-basvurusu-talebi-tuzel-kisi


Deney/kalibrasyon talebi ilgili laboratuvar tarafından kabul edildikten sonra deney numuneleri laboratuvara iletilmelidir. Numuneler doğrudan ilgili laboratuvarlar getirilebileceği gibi uygun olması durumunda kargo ile de gönderilebilir. Kargo ile gönderilen numuneler, İdarece kabul edilen başvuru yazısı/formu/teklif ile birlikte gönderilmelidir. Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması ile ilgili olarak Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatına buradan ulaşarak bilgi edinebilirsiniz.


Gerçek/Tüzel kişi için : 


Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından E-tahsilat uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdaki bankaların mobil, internet ve ATM ekranlarından Vergi Kimlik No/ TC Kimlik No ile ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Vakıfbank,

Ziraat,

Halkbank,

Vakıf Katılım,

Ziraat Katılım,

Emlak Katılımİnternet Bankacılığı Deney Bedeli Muhasebat Ödemeleri 12.04.22 Ek2.pdf

Ödeme belgelerinin, işlemlerin banka hesapları üzerinden kontrol edildiği için ayrıca gönderilmesine gerek yoktur. 


DSİ Laboratuvarları, DSİ projelerinin durumu, mevcut iş yükü, talep edilen deneylerin yapılabilirliği gibi ölçütleri dikkate alarak deney/kalibrasyon talebini kabul veya red etmekte serbesttir.

Başvuru aşaması sonrasında deney bedelinin ödenmemesi durumunda numuneler P7.1-08 - Taleplerin TekliflerinSözleşmelerin Gözden Geçirilmesi' nde  ve DSİ Laboratuvarları Hizmet Şartları dokümanında belirtilen sürede numune imha edilir veya masrafları talep sahibi tarafından karşılanmak koşuluyla müşteriye iletilir.