Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığımız tesislerinin işletme ve bakım-onarım görevini yürüten bir destek ünitesidir.
Ünitemiz Merkez ve Bölge Laboratuvarlarının ihtiyacı olan bir kısım alet, donanım, deney düzeneği ve ölçüm cihazlarını üretim, onarım, yenileme ve bakım işlerini yapmaktadır. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde; ince mekanik, mekanik kaynak atölyesi, boya atölyesi, marangoz ve plastik cam atölyesi, elektrik atölyesi, sıhhi tesisat atölyesi, atölye maliyet ve işletme birimi, bilgi teknolojileri, saha bakım ve iş makineleri birimi ile su makinaları deney laboratuvarı bulunmaktadır.

Şeflikler

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü dört şeflikten oluşmaktadır:
1.Su Makinaları Deney Laboratuvarı Şefliği
2.Atölye İmalat, Bakım ve Onarım Şefliği
3.İşletme Şefliği
4.Bilgi Teknolojileri Şefliği       

Su Makinaları Deney Laboratuvarı Şefliği

Laboratuvarda, değişik özellikteki dalgıç pompalar, hidrant ve ultrasonik sulama suyu sayaçlarının performans testleri yapılmaktadır.


Atölye İmalat, Bakım ve Onarım Şefliği

TAKK Dairesinde bulunan diğer şubelerin talepleri doğrultusunda imalatlar,  bakımlar, tamirler ve onarımlar yapılmaktadır. Bölge Müdürlüklerinden gelen talepler de imkanlar ölçüsünde karşılanmaktadır.