Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Kalibrasyon Laboratuvarı, DSİ laboratuvarlarında kullanılmakta olan deney cihazlarının kalibrasyon işlemlerinin yapılması için kurulmuş bir birimdir. Laboratuvarımızın hizmet alanı, yerinde ve klimatize edilmiş laboratuvar ortamında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yerinde yapılan kalibrasyon hizmetlerimiz; terazi, kuvvet ve sıcaklık grubu kalibrasyonlarıdır. Laboratuvar ortamında yapılan kalibrasyon hizmetlerimiz; boyut (elek, kumpas, ölçü saati) ve basınç grubu kalibrasyonlarıdır.
Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından 2008 yılından itibaren AB-0051-K dosya numarası ile akredite edilmiştir.
Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda verilmiştir:
•Şube müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerin TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde ilgili usul ve esaslara, ulusal ve uluslararası standartlara, teknik şartnamelere ve ilgili diğer şartlara göre yürütülmesini sağlamak,
•DSİ içi ve dışı Laboratuvarlarda kullanılan deney cihazlarının kalibrasyonlarının yerinde ve laboratuvar ortamında yapılmasını bünyesindeki teknik şeflikler marifetiyle yürütmek,
•Deney cihazları kalibrasyon,doğrulama ve kalibrasyon sertifikalarının değerlendirilmesi konularında DSİ personeline gerektiğinde eğitim vermek
•Faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları güncel izlemek, gerektiğinde yerinde incelemeler yapmak, geliştirilmiş veya yeni olarak ortaya konmuş teknik ve yöntemlerin DSİ’ye aktarılmasını eğitim faaliyetleriyle sağlamak ve DSİ teşkilatına yaymak,
•Faaliyet alanına giren konularda AR-GE çalışmaları yürütmek,
•Faaliyetleri açısından yurt içindeki ve dışındaki benzeri görevler yapan diğer kuruluşlarla (üniversite, kamu, özel sektör vb.) ilişkiler kurmak, bilgi alış-verişinde bulunmaktır.

Şeflikler
Kalibrasyon Laboratuvarı beş şeflikten oluşmaktadır.
1.Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarı Şefliği
2.Sıcaklık Kabinleri Kalibrasyonu Şefliği
3.Kuvvet Makinaları Kalibrasyonu Şefliği
4.Terazi Kalibrasyonu Şefliği
5.Basınç Kalibrasyonu Şefliği

Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarı Şefliği

Boyut Kalibrasyon Laboratuvarının kapsamı, kurumumuzun ihtiyacına göre şekillenmiştir. Bu kapsamda başta elek olmak üzere kumpas, ve ölçü saati kalibrasyonları yapılmaktadır. Boyut kalibrasyonları SI birimler çerçevesinde, 

(20 ± 1) C ve % (50 ± 5) bağıl nem olarak şartlandırılmış Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarında, uluslararası izlenebilirliğe sahip kalibratörlerle ve bu alanda gerekli eğitimleri almış yetkili personelle gerçekleştirilmektedir.
Boyut Kalibrasyon Laboratuvarının görevleri,
•Deney eleklerinin TS ISO 3310-1, TS ISO 3310-2 ve TS 9582 EN 933-3 standardlarına göre kalibrasyonlarını gerçekleştirmek ve kalibrasyon sertifikalarını hazırlamak,
•Ölçü saatlerinin DIN 878 ve VDI/VDE/DGQ-2618 Bölüm 11.1 standartlarına göre kalibrasyonlarınıgerçekleştirmek ve kalibrasyon sertifikalarını hazırlamak,
•Kumpasları DIN 862 ve VDI/VDE/DGQ-2618 Bölüm 9.1 standartlarına göre kalibrasyonlarını gerçekleştirmek ve kalibrasyon sertifikalarını hazırlamaktır.

Sıcaklık Kabinleri Kalibrasyonu Şefliği

Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı, DSİ Laboratuvarlarının sıcaklık konusunda kalibrasyon ve ölçüm gereksinimlerini etüv, inkübatör ve su banyolarında - 25 C ile 200 C aralığında, kül fırınında 300 C ile 1100 C aralığında, TÜRKAK Akreditasyon kapsamında sağlayarak, karşılar. Laboratuvarımız, iş yoğunluğu dikkate alınarak DSİ dışı laboratuvarlara da geçerli fiyat tarifesine göre hizmet vermektedir.
Sıcaklık kabinleri kalibrasyonu teknik şefliğinin görevleri,
•Etüv, inkübatör, sıvı banyolar gibi sıcaklık kabinlerinin EURAMET cg-20 rehber dokümanı ve TS EN 60068-3-7, TS EN 60068-3-11 Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri standartlarına  göre mobil cihazlar ile kalibrasyonlarını gerçekleştirmek ve kalibrasyon sertifikalarını hazırlamak,
•Kül fırınlarının kalibrasyonlarını eksenel sıcaklık dağılımı karşılaştırma usulü ile yapmak ve kalibrasyon sertifikalarını hazırlamaktır.