Akreditasyon
Akreditasyon Nedir?
Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları vb) geçerlilik ve güvenilirliğini desteklemek amacıyla oluşturdukları kalite altyapısıdır.
Akreditasyon, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini kapsayan önemli bir “güven” unsurudur. Ülkemizde akreditasyon çalışmalarını yapan ve yetkili tek kurum TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’ tır.

DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Süreci

DSİ Laboratuvarları akreditasyon çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamış olup, 2004 yılında Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı deney laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”  Standardı çerçevesinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. (AB-0010-T) Tüm bölge laboratuvarlarının Daire Başkanlığımız kurmaylığında “şubeli akreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından akredite edilmesi çalışması 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylelikle, kamu laboratuvarları arasında bir ilk olarak, DSİ Laboratuvarları, merkez ve tüm bölge müdürlükleriyle, tek bir belge çatısı altında akredite laboratuvar olarak hizmet verir duruma gelmiştir. 
Her yıl düzenli olarak gözetim denetimine, 4 yılda bir de belge yenileme denetimine tabi tutulmaktadır. DSİ Laboratuvarları (deney ve kalibrasyon laboratuvarları), 2017 yılında  TÜRKAK  tarafından  TAKK  Dairesi  Başkanlığı laboratuvarlarında  ve  bölge  müdürlüğü  laboratuvarlarında  yapılan  Akreditasyon  Yenileme denetimleri  sonucunda  4  yıl  süreyle  (2017‐2021)  geçerli  olmak  üzere  akreditasyon  belgelerini yenilemeye hak kazanmıştır. 
09.08.2018-07.09.2018  tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜRKAK gözetim ve kapsam genişletme denetimlerine 2., 13., 15., 18., 21., 23. Bölge Laboratuvarları, Etüt, Plan ve Tahsisler Dai. Bşk. Su ve Toprak Laboratuvarı ile TAKK Dai. Bşk. Beton, Yapı Malzemeleri, Zemin, Pompa Deneyleri laboratuvarları katılmıştır. Denetimler başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
2017 Kasım ayında TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamlı bir revizyona uğramıştır. Revizyon sonrasında mevcut kalite yönetim sistemi detaylı bir şekilde ele alınmış ve yönetim sistemi ve dokümanları yeni standartla uyumlu hale getirilmiştir.
26.09.2019-03.10.2019 tarihlerinde Daire Başkanlığımız Kalibrasyon Laboratuvarı standardın yeni versiyonu üzerinden TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen başarılı bir denetim geçirmiştir.
2019 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde Daire Başkanlığımız laboratuvarları ve 18 adet bölge laboratuvarının TÜRK Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Denetimleri denetimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.


Laboratuvar
Akredite Deney Sayısı
TAKK Deney Laboratuvarları

128

TAKK-Kalibrasyon Laboratuvarları

11

Bölge Laboratuvarları1.005
Toplam1.016
Güncelleme tarihi : 12.12.2022

Akreditasyon ile ilgili kapsam listeleri ve diğer bilgilere http://www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları


Akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi için oluşturulan güncel prosedürlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Dokümanlarımız hakkında görüş ve önerilerinizi dsikys@dsi.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Prosedürler

Güncelleme tarihi : 15.11.2022

P4-01__GENEL_GEREKLİLİKLER_PROSEDURU.PDF

P5-07-YAPISAL GEREKLİLİKLER PROSEDÜRÜ.pdf

P6.2-05-PERSONEL PROSEDÜRÜ.PDF

P6.3-02__TESİSLER_VE_CEVRESEL_KOSULLAR_PROSEDURU.PDF

  P6.4-05-DONANIM PROSEDÜRÜ.pdf

P6.5-00__METROLOJİK_İZLENEBİLİRLİK_PROSEDURU.PDF

P6.6-04-DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN ÜRÜN VE HİZMETLER PROSEDÜRÜ.pdf

P7.1-07-TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ.pdf

P7.2-00_YONTEMLERİN_SECİLMESİ_DOGRULANMASİ_VE_GECERLİ_KİLİNMASİ_PROSEDURU.PDF

P7.3-02_NUMUNE_ALMA_PROSEDÜRÜ.PDF

P7.4-05-DENEY VEYA KALİBRASYON ÖGELERİNİN ELLEÇLENMESİ PROSEDÜRÜ.pdf

P7.5-00_TEKNİK_KAYİTLAR_PROSEDURU.PDF

P7.6-01_OLCUM_BELİRSİZLİGİNİN_DEGERLENDİRİLMESİ_PROSEDURU.PDF

P7.7-01_SONUCLARİN_GECERLİLİGİNİN_GUVENCE_ALTİNA_ALİNMASİ_PROSEDURU.PDF

P7.8-13-SONUÇLARIN RAPORLANMASI PROSEDÜRÜ.pdf

P7.9-02-ŞİKÂYETLER PROSEDÜRÜ.PDF

P7.10-02-UYGUN OLMAYAN İŞ PROSEDÜRÜ.PDF

P7.11-02-VERİLERİN KONTROLÜ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.pdf

P8.2-03-YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU PROSEDÜRÜ.pdf

P8.3-05-YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARININ KONTROLÜPROSEDÜRÜ.PDF

P8.4-01_KAYİTLARİN_KONTROLU_PROSEDURU.PDF

P8.5-06-RİSK VE FIRSATLARIN ELE ALINMASINA YÖNELİK FAALİYETLER PROSEDÜRÜ.pdf

P8.6-02-İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ.PDF

P8.7-04__DUZELTİCİ_FAALİYETLER_PROSEDURU.PDF

P8.8-04-İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ.PDF

P8.9-01-YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMELERİ PROSEDÜRÜ.PDFSistem Talimatları

T_0_16_00_02-01_İSTATİSTİK_TEKNİKLERLE_VERİ_ANALİZİ_TALİMATİ.PDF


T 0 16 00 03-01-KALİTE KONTROL KARTLARI DÜZENLEME TALİMATI.pdf

T_0_16_00_04-00_KALİBRASYON_SERTİFİKALARİNİN_DEGERLENDİRİLMESİ_TALİMATİ.PDF

T 0 16 00 01-12-NUMUNELERİN KONTROL, KABUL, MUHAFAZA EDİLMESİ VE ELDEN ÇIKARILMASI TALİMATI.pdf


Formlar

 F 0 16 00 08-10-UYGUN OLMAYAN İŞ-DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU.docx 

F 0 16 00 06-13-AKREDİTE DENEY RAPORU FORMU.docx

F 0 16 00 06.1-13-AKREDİTE OLMAYAN DENEY RAPORU FORMU.docx

F 0 16 00 09-05-PERSONEL YETKİ DAĞILIMI FORMU.doc

F_0_16_00_10-05__PERSONEL_YETKİLENDİRME_FORMU.DOC

F_0_16_00_10.1-00__PERSONEL_YETKİNLİK_İZLEME_FORMU.DOC

F_0_16_00_11-02__PERSONEL_EGİTİM_TAKİP_FORMU.DOC

F_0_16_00_12-04__EGİTİMİN_ETKİNLİGİNİ_DEGERLENDİRME_FORMU.DOC

F_0_16_00_19-05__CİHAZ_LİSTESİ_BAKİM_VE_KALİBRASYON_PLANİ.XLSX

F 0 16 00 49.1-04-KALİTE HEDEFLERİ FORMU.docx

F 0 16 00 49.2-02-KALİTE HEDEFLERİ İZLEME FORMU.docx

F 0 16 00 66-08-DSİ LABORATUVARLARI İÇ TETKİK KONTROL VE UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU.docx

F 0 16 00 79-04-RİSK-FIRSAT DEĞERLENDİRME VE TAKİP FORMU.xlsx

F 0 16 00 80-01_YAZILIM ENVANTERİ FORMU.XLSX

F 0 16 00 82-02-KARAR KURALINA GÖRE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALEP FORMU.doc

F 0 16 00 83-01_FERAGAT BEYAN FORMU.DOC

F 0 16 00 86-02_X KONTROL GRAFİĞİ.XLSX

F 0 16 0084-02_YÜZDE R KONTROL GRAFİĞİ.XLSX

F 0 16 00 90-01-CİHAZ SİCİL, BAKIM VE ONARIM FORMU.doc

  F 0 16 00 18-02 MUTABAKAT KAYIT FORMU


  F 0 16 00 49-04 DSİ LABORATUVARLARI ÇALIŞMA PROGRAMI


 
F_0_16_00_45-04 KALİBRASYON_TALEP_FORMU


 F_0_16_00_55-06 DSİ_LABORATUVARLARI_DENEY_TALEP_FORMU

  F_0_16_00_92-01 DSİ_LABORATUVARLARI_HİZMET_ŞARTLARI

 F_0_16_00_94-02_LABORATUVAR_HİZMET_TEKLİFİ


 F_0_16_00_91-01 KALİBRASYON HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


 F 0 16 00 52-02 DENEYİ YAPILAN MALZEME - İMALAT UYGUNLUK FORMU- (HAKEDİŞ İÇİN)


 F 0 16 00 56-01 ŞANTİYE NUMUNE ALIM TUTANAĞI


 F 0 16 00 57-01 ŞANTİYE NUMUNE KAYIT DEFTERİ


 F_0_16_00_87-00 ARAZİDEN NUMUNE ALMA FORMU


 F 0 16 00 77-00 TESPİT-BİLDİRİM FORMU ( İDARE / MÜŞAVİR İÇİN )


 F 0 16 00 89-00 KALİTE_KONTROL PLANI
 Kalibrasyon Değerlendirme Formları

F 0 16 00 60-02-KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU.doc

F 0 16 00 60.7-03-TEK EKSENLİ MALZEME TEST MAKİNALARI KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU (TS EN ISO 7500-1 BETON TEST PRESİ HARİÇ).doc

F 0 16 00 60.6-07-SICAKLIK KABİNLERİNİN KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU.doc

F 0 16 00 60.5-03-KUMPAS KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU.docx

F 0 16 00 60.4-03-ÖLÇÜ SAATİ KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU.docx

F 0 16 00 60.3-03-ELEK KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU.doc

F 0 16 00 60.2-08-BETON TEST PRESİ KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU (TS EN 12390-4).docx

F 0 16 00 60.1-04-TERAZİ KALİBRASYON SERTİFİKASI DEĞERLENDİRME FORMU.docAna Doküman Listesi

Kalite politikası
KP 016 00 01 -04-DSİ Laboratuvarları Kalite Politikası
Görev Yetki Sorumluluk Dokümanları
T-G 16 00 01 -00-Kalite Yöneticisi/Kalite Yöneticisi Temsilcisi Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.00 .0.00 -00-TAKK Başkanlık Görev Yetki Sorumluluk
T-G 016 .0.01 .0.00 -00-Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.02 .0.00 -00-Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.03 .0.00 -00-İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.04 .0.00 -00-İkmal ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.05 .0.00 -00-Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.06 .0.00 -00-Kimya Laboratuvarı Şube Müdürülüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.07 .0.00 -00-Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.08 .0.00 -00-Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.10 .0.00 -00-Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.65 0.00. -00-Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 0.16 .0.72 .0.00 -00-İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
TG 0.16 .0.11 .0.00.00 -01-Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Görev Talimatı
T-G 4.QQ .0.16 .0.00 00-Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü   Görev Talimatı
TG 4.QQ .0.16 .0.02 -00-Mikrobiyoloji Laboratuvarı Teknik Şefliği Görev Talimatı
T-GYS 016 00 01 -02-Laboratuvar Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
T-GYS 016 00 02 -02-Laboratuvar Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
T-GYS 25800   -00-Baş Laborant  Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
T-GYS 13800   -00-Laborant Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
T-GYS 13820   -00-Laborant yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
T-GYS 016 00 05 -02-Büro Memuru Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
T-GYS 016 00 07 -02-Kalite Kontrol Koordinasyonu Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı
Teşkilat Şemaları 
 0.16 .0.00 .0.00 -00-TAKK Dairesi Master Teşkilat Şeması
 0.16 .0.01 .0.00 -00-Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.02 .0.00 -00-Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.03 .0.00 -00-İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.04 .0.00 -00-İkmal ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.05 .0.00 -00-Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.06 .0.00 -00-Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.07 .0.00 -00-Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.08 .0.00 -00-Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.10 .0.00 -00-Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.65 .0.00 -00-Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.72 .0.00 -00-İdari İşler Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 0.16 .0.11 .0.00 -00-Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
 4.QQ .0.16.0 .00.00 -00-Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması
Prosedürler
P4    -01-Genel Gereklilikler Prosedürü
P5    -05-Yapısal Gereklilikler Prosedürü
P6.2    -04-Personel Prosedürü 
P6.3    -02-Tesisler ve Çevresel Koşullar Prosedürü
P6.4    -03-Donanım Prosedürü
P6.5    -00-Metrolojik İzlenebilirlik Prosedürü
P6.6    -03-Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler Prosedürü
P7.1    -05-Taleplerin Tekliflerin Gözden Geçirilmesi
P7.2    -00-Yöntemlerin Seçilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması Prosedürü
P7.3    -02-Numune Alma
P7.4    -03-Deney veya Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi Prosedürü
P7.5    -00-Teknik Kayıtlar Prosedürü
P7.6    -01-Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi Prosedürü
P7.7    -01-Sonuçların Geçerliliğinin Güvence Altına Alınması Prosedürü
P7.8    -09-Sonuçların Raporlanması Prosedürü
P7.9    -01-Şikayetler Prosedürü
P7.10    -01-Uygun Olmayan İş Prosedürü
P7.11    -01-Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi Prosedürü
P8.2    -02-Yönetim Sistemi Dokümantasyonu ve Kayıtlar Prosedürü
P8.3    -04-Yönetim Sistemi Dokümanlarının Kontrolü Prosedürü
P8.4    -01-Kayıtların Kontrolü Prosedürü
P8.5    -03-Risk ve Fırsatların Ele Alınması Prosedürü
P8.6    -01- İyileştirme Prosedürü
P8.7    -04- Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
P8.8    -03-İç Tetkikler Prosedürü
P8.9    -00-Yönetimin Gözden Geçirmeleri Prosedürü
Talimatlar
T 016 00 01 -10-Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı
T 016 00 02 -01-İstatistik Tekniklerle Veri Analizi Talimatı
T 016 00 03 -00-Kalite Kontrol Kartları Düzenleme Talimatı
T 016 00 04 -00-Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı
T 016 01 02 -01-Model Çalışmalarının Kabul ve Kayıt Talimatı
T 016 01 04 -02-Mulinenin Kalibrasyon Öncesi Bakım Talimatı
T 016 01 05 -12-Muline Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 01 10 -00-Yüksekte Güvenli Çalışma Talimatı
T 016 01 11 -00-Gezer Vinç Kullanma Talimatı
T 016 02 01 -01-İş Emirleri Uygulama Talimatı
T 016 02 02 -02-Pompa Deney Talimatı
T 016 02 05 -00-Pompa Deneyi Belirsizlik Hesapları Talimatı
T 016 02 06 -01-Pompa Deneyleri İçin Formülün El İle Hesaplanması Talimatı
T 016 02 09 -01-Dalgıç Pompa Motoru İzolasyon Direnci Deneyi Talimatı
T 016 02 10 -01-Dalgıç Pompa Motoru Dayanma Gerilimi Deneyi Talimatı
T 016 02 11 -01-Dalgıç Pompa Hidrostatik Basınç Deneyi Talimatı
T 016 03 01 -02-Trityum Numune Hazırlama Talimatı
T 016 03 02 -02-Trityum Numune Sayma ve Hesap Talimatı
T 016 03 03 -03-Toplam Alfa/Toplam Beta Numune Hazırlama Talimatı
T 016 03 04 -02-Toplam Alfa/Toplam Beta Numune Sayma ve Hesap Talimatı
T 016 03 05 -06-Kararlı İzotop Numune Hazırlama Talimatı
T 016 03 06 -06-Kararlı İzotop Numune Ölçme ve Hesap Talimatı
T 016 03 10 -03-Toplam Alfa ve Toplam Beta Ölçüm Belirsizliği Hesabı Talimatı
T 016 03 11 -04-O-18 ve Döteryum Ölçümündeki  Belirsizlik Talimatı  
T 016 03 12 -01-Trityum Belirsizlik Talimatı  
T 016 03 15 -02-Numune Alma Talimatı
T 016 03 19 -03-Personel Yetkilendirme Kriterleri Talimatı
T 016 05 05 -01-Beton Agregalarında Azaltma Yöntemi İle Deney Numunesi Hazırlama Talimatı
T 016 05 07 -04-İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Standard Deney Yöntemi Talimatı
T 016 05 08 -00-Agregaların Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Yöntemi
T 016 05 10 -03-Taneler Arası Boşluklu Birim Hacim Kütle ve Boşluk Oranı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 11 -02-Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini Deney Talimatı (Sıkışık Birim Ağırlık)
T 016 05 12 -05-Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve Su Emme Oranı Tayini Deney (İnce Agrega) Talimatı
T 016 05 13 -04-Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve Su Emme Oranı Tayini (İri Agrega) Talimatı
T 016 05 14 -02-Agrega Mekanik ve Fiziksel Özellikler İçin Deneyler-Bölüm 6:Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 15.1 -02-Küçük Boyutlu İri Agregaların Los Angeles Bilyeli Tambur Cihazında Aşınma Etkilerine Karşı Dayanıklılık Tayini Deney Talimatı
T 016 05 15.2 -01-Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini Deney Talimatı
T 016 05 15.3 -00-İri Agregaların (> 37,5 mm) Los Angeles Cihazında Aşınma Etkilerine Karşı Dayanıklılık Tayini Deney Talimatı 
T 016 05 16 -00-Dolgunun Tane Yoğunluğu Tayini-Piknometre Yöntemi
T 016 05 17 -00-Kum Eşdeğeri Deney Talimatı
T 016 05 18 -04-Mineral Agregada 75mm (#200) Elekten Geçen İnce Madde Oranı Tayini  (Yıkama Yolu İle) Talimatı
T 016 05 19 -02-Beton Agregalarında  Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı Tayini Talimatı Deney Talimatı
T 016 05 20 -04-Beton Agregalarında (İnce Agrega) Organik Kökenli Madde Tayini Talimatı
T 016 05 21 -02-Beton Agregalarında Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini Deney Yöntemi Talimatı
T 016 05 22 -05-Beton Agregalarda Dona Dayanıklılığın Kimyasal Yöntemle Tayini Talimatı (Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle)
T 016 05 23 -02-Beton Agregalarında Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Kimyasal Yöntemle (Magnezyum Sülfat) Tayini Talimatı
T 016 05 24 -01-Beton Agregalarda Hafif Madde Oranı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 25 -03-Agregada Toplam Rutubet Miktarı Tayini Deney Talimatı(Kurutma Yolu İle)
T 016 05 26 -01-Beton Agregalarında Yüzey Nemi Oranı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 27 -02-Beton Agregalarında Tane Şekli Tayini (Şekil İndisi) Deney Talimatı
T 016 05 28 -03-Agregaların Tane Şekli Tayini (Yassılık Endeksi) Deney Talimatı
T 016 05 29 -01-İnce Agregada Zararlı Organik Maddelerin Hariç Dayanımı Üzerine Etkisi Deney Talimatı
T 016 05 30 -01-Beton Agregaları Yeterlik Deneyi Talimatı
T 016 05 31 -02-Taze Beton Deneyleri- Numune Alma Talimatı
T 016 05 32 -03-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 2Çökme (Slamp) Deneyi Talimatı
T 016 05 33 -01-Beton-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 3 Vebe Deney Talimatı
T 016 05 34 -01-Beton – Taze beton deneyleri-Bölüm 4 Sıkıştırılabilme Derecesi
T 016 05 35 -01-Beton- Taze Beton Deneyleri–Bölüm 5 Yayılma Tablası Deneyi Talimatı
T 016 05 36 -03-Beton- Taze Beton Deneyleri-Bölüm 6 Yoğunluk Deney Talimatı
T 016 05 37 -03-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 7 Hava Miktarının Tayini Deney Talimatı (Basınç Metodu)
T 016 05 38 -05-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm: 2 Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması
T 016 05 39 -08-Beton–Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 1 Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Talimatı
T 016 05 40 -02-Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 5 Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımı Talimatı
T 016 05 41 -03-Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 6 Deney Numunelerinde Yarmada Çekme Dayanımı Talimatı
T 016 05 42 -03-Beton-Sert. Beton Deneyleri-Bölüm 8 Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini Deney Talimatı
T 016 05 43 -01-Beton, Harç ve Şerbet İçin Kullanılan Kimyasal Katkılarda Kızıl Ötesi Analiz Tayini Deney Talimatı
T 016 05 44 -01-Taze Betonda Birim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Tayini Deney Talimatı (Ağırlık Yöntemi İle)
T 016 05 45 -02-Yaklaşık Beton Dayanımın Tayini Deney Talimatı (Beton Yüzey Sertliği Yolu İle)
T 016 05 46 -01-Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Betonda Dayanıklılık Faktörü Tayini Deney Talimatı
T 016 05 47 -01-Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık Su Emme ve Boşluk Oranı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 48 -02-Betonda Priz Süresinin Tayini Deney Talimatı
T 016 05 49 -01-Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 50 -02-Sertleşmiş Beton Numunelerde Hava Boşluk Özellikleri Tayini Deney Talimatı
T 016 05 51 -01-Taze Betondan Numune Alma Sıklığı ve Beton İmalatının Uygunluk Değerlendirmesi Talimatı
T 016 05 52 -02-Sertleşmiş Betonun Yerindeki Dayanımının Tahribatlı Yöntemle Değerlendirilmesi Talimatı
T 016 05 53 -00-Şahit Beton ve Deney Karışımı Betonu İçin Katkı Uygunluk
Tayini Talimatı
T 016 05 54 -00-Hazır Beton Kullanma ve Deneyleri Talimatı
T 016 05 55 -02-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Görünür Yoğunluk Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 56 -02-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 57 -02-Doğal Yapı Taşlarının Gerçek Yoğunluk Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 58 -01-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Açık Gözeneklilik Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 59 -01-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Toplam Gözeneklilik Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 60 -03-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 61 -01-Kayaçların Çekme Dayanımının Dolaylı (indirekt) Metotla Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 62 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Suda Dağılmaya Karşı Dayanıklılık Deneyi Talimatı
T 016 05 63 -01-Kayaçlar-Su Muhtevası Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 64 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi Talimatı
T 016 05 65 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Don Sonu Basınç Dayanımı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 66 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Kaynar Suda Su Emme Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 67 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Basınç Altında Su Emme Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 68 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Doygunluk Katsayısı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 69 -01-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 70 -01-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Statik Elastik Modülün Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 71 -01-Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 72 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Darbe Dayanımı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 73 -01-Doğal Yapı Taşları-Aşınma Direnci Tayini Deneyi Talimatı (Böhme Metodu)
T 016 05 74 -01-Doğal Taşlar-Deney Yöntemleri-Dona Dayanım Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 75 -01-Kayaçların Çekme Dayanımlarının Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 76 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Su Geçirimliliği (Permeabilite) Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 77 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Bazaltlarda Güneş Yanığı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 78 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Açık Hava Etkisiyle Görünüş Değişikliğinin Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 79 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Pas Tehlikesinin Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 80 -01-Mohs Sertlik Cetveline Göre Sertlik Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 81 -01-İnce Kesitte Tane Boyu Ölçme Metodu Talimatı
T 016 05 82 -01-İnce Kesit Hazırlama Metodu Talimatı
T 016 05 83 -01-Karbonat Minerallerinin Boyama Metodu İle Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 84 -00-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Üç Eksenli Basınç Tayini Deney Talimatı
T 016 05 95 -01-Tabii Yapı Taşlarının Suya Dayanıklılık Özelliklerinin Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 96 -03-Kaya Mekaniği Deneyleri İçin Kayaç Karot Numunelerinin Hazırlanması, Boyut ve Şekil Toleranslarının Talimatı
T 016 05 100 -01-Kayaçlardaki Feldspatların-Alkali Feldspatlar ve Plajioklazların Boyama Metodu İle Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 101 -01-Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler Kısım-3:Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama için İşlem ve Terminoloji Talimatı
T 016 05 102 -01-Mağmatik Kayaçların Mineralojik-Petrografik Tayini Deneyi Talimatı (Optik Yöntem)
T 016 05 103 -01-Beton Agregası Olarak Karbonat Kayaların Alkali Reaktivitesinin Tayini Talimatı (Kaya Silindir Metodu)
T 016 05 104 -01-Donma-Çözünme Şartları Altında Erozyon Açısından Tabii Yapı Taşlarının Dayanıklılığın Değerlendirilmesi Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 105 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Islanma-Kuruma Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 106 -01-Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri-Schmidt Sertlik Çekici Tayini Deneyi Talimatı 
T 016 05 107 -00-Doğal Taşlar-Deney Metotları-Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 109 -01-Islanma-Kuruma Şartları Altında Erozyon Açısından Tabii Yapı Taşlarının Dayanıklılığın Değerlendirilmesi Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 110 -01-Tabii Yapı Taşlarının Nokta Yük Dayanımı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 111 -01-Kayaçların Sertliğinin Tayini
T 016 05 112 -01-Kaya Karot Numunelerinin Serbest Basınç Dayanımı Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 113 -01-Kaya Karot Numunelerinin Çekme Dayanımı (İndirekt Metod) Tayini Deneyi Talimatı
T 016 05 117 -01-Dayanıklılık Deneyi İçin Kaya Numunesinin (Dilim) Hazırlanması Deneyi Talimatı
T 016 05 118.1 -00-Riprap Numunelerinin Sağlamlık Değeri Tayini (Sodyum Sülfat Kullanarak) Deneyi Talimatı (Kaya Dilimi Metodu)
T 016 05 122 -00-Filtre Kumu Numunesinin Deneye Hazırlanması ve Deneyinin Yapılması Talimatı
T 016 05 123 -00-Sıvı Beton Katkı Numunelerinin Deneyinin Yapılması Talimatı
T 016 05 124 -00-Çimentoda Çözünmeyen Kalıntı Deneyi Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 05 125 -00-Çimentoda Sülfat (SO3) Analizi Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 05 126 -00-Çimentoda Klorür Analizi Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 05 127 -00-Çimentoda Sülfür (S2-) Analizi Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 05 128 -00-Çimentoda Toplam Katkı Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 05 129 -00-Çimentoda Kızdırma Kaybı Deneyi Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 05 130 -00-Çimentonun Suda Çözünebilir Krom (VI) Muhtevasının Tayini
T 016 05 131 -00-Alkali Muhtevası Tayini Talimatı
T 016 05 132 -00-Çimentoda Çözünmeyen Kalıntının HCl ve Na2CO3 ile Tayini Talimatı
T 016 05 133 -00-Çimentoda Sülfat Tayini Talimatı
T 016 05 134 -00-Çimentoda Klorür Tayini Talimatı
T 016 05 135 -00-Sülfür (S2-) Tayini Talimatı
T 016 05 136 -00-Çimentoda Toplam Katkı Tayini Talimatı
T 016 05 137 -00-Kızdırma Kaybı Deney Talimatı
T 016 05 138 -00-Çimento Numunesi Hazırlama Talimatı
T 016 05 139 -00-Agrega ve Zemin Numunelerinin Deneye Hazırlanması ve Deneyin Yapılması Talimatı
T 016 05 140 -01-Agregaların Potansiyel Alkali Reaktivitesinin Tayini (Harç Çubuğu Yöntemi) Deney Talimatı
T 016 05 141 -03-Çimentolarda Eğilme Dayanımı ve Basınç Dayanımı Tayini Deney Talimatı
T 016 05 142 -03-Çimentolarda Standard Kıvam Tayini Deney Talimatı
T 016 05 143 -03-Çimentolarda Priz Süresi Tayini Deney Talimatı
T 016 05 144 -03-Çimentolarda Genleşme Tayini Deney Talimatı
T 016 05 145 -02-Çimento Kalıntısının (Elek Kalıntısı)Tayini Deney Talimatı
T 016 05 146 -04-Çimentolarda Yoğunluk ( Özgül Ağırlık) Tayini Deney Talimatı
T 016 05 147 -03-Çimentolarda Özgül Yüzey(İncelik) Tayini Deney Talimatı
T 016 05 148 -01-Uçucu Külde Yaş Eleme İle İncelik Tayini Deney Talimatı
T 016 05 149 -01-Uçucu Kül, Tras ve Curuflarda Yoğunluk (Le Chatelier Şişesi ile) Tayini Deney Talimatı
T 016 05 150 -01-Uçucu Küllerde Aktivite İndeksi, Genleşme ve Priz Başlangıç Süresi Tayini Deney Talimatı
T 016 05 151 -01-S Sınıfı Uçucu Külün Su İhtiyacını Belirleme Tayini Deney Talimatı
T 016 05 152 -01-Taze Harç Kıvamının Tayini (Yayılma Tablası İle) Deney Talimatı
T 016 05 153 -02-Bentonit Num. Çapı 75µm den Daha Büyük Kalıntı Tayini, Kuru Elek Analizi ve Rutubet Tayini Deney Talimatı
T 016 05 154 -03-Bentonit Numunelerinde Süspansiyon Özellikleri, Plastik
Viskozite ve Süzüntü Hacmi Tayini Deney Talimatı
T 016 05 159 -03-Belirsizlik Hesapları Ölçme ve Değerlendirme Formunun Düzenlenmesi Talimatı
T 016 05 160 -02-Laboratuvar İçi Uyarlık (Tekrarlanabilirlik) ve Kalite Kontrol Grafiği Deney Formunun Düzenlenmesi Talimatı
T 016 05 162 -00-Karşılaştırma Deneylerinde Beton Karıştırma ve Taze Beton Deneyleri Yapma Talimatı
T 016 05 163 -02-İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi Talimatı
T 016 05 164 -00-Cihaz Doğrulama Talimatı
T 016 05 165 -01-Betonda Klorür İyonları Penetrasyonu Tayini Talimatı
T 016 05 166 -00-Betonun Dinamik Elastisite Modülünün Tayini Talimatı
T 016 05 167 -00-Beton Döşeme Plaklarının Deneye Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 05 168 -00-Beton Parke Taşlarının Deneye Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 05 169 -00-Sertleşmiş Beton Deneyleri - Ultrasonik Atımlı Dalga Hızının Tayini 
T 016 05 170 -00-Agrega Kırılma Değeri Tayini 
T 016 05 171 -00-Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri, Sertleşmiş Beton Yoğunluğunun Tayini 
T 016 05 172 -00-Sertleşmiş Beton Deney Numuneleri ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Özelliklerinin Doğrulanması (TS EN 12390-1)
T 016 05 173 -00-Sertleşmiş Betonda Karot Numune Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini 
T 016 05 174 -00-Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması
T 016 06 01 -00-Su Analizlerinde Validasyon/Verifikasyon ve Belirsizlik Hesapları Talimatı
T 016 06 32 -03-Laboratuvarda Kullanılan Deiyonize Suyun Özelliklerini Kontrol Etme Talimatı
T 016 06 35 -05-Kimyasal Madde Kullanma ve Saklama Talimatı
T 016 06 36 -08-Elektriksel İletkenlik (EC) Tayini Talimatı
T 016 06 37 -02-Elektriksel İletkenlik (EC) Analizi Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışmaları Talimatı
T 016 06 38 -10-pH Tayini Talimatı
T 016 06 39 -04-pH Analizi Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışmaları Talimatı
T 016 06 41 -02-İş Kazalarında Davranış Şekilleri Talimatı
T 016 06 43 -05-Ağır Metal Analizleri İçin Deney Talimatı (EPA 200.8 Metodu)
T 016 06 44 -04-ICP-MS İle Sularda Ağır Metal Analizi Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 06 45 -02-Katı Faz Ekstraksiyon (SPE) Yöntemi ile Sudan Pestisitlerin Ekstraksiyonu Talimatı
T 016 06 46 -02-Sudaki İstenmeyen Bakterilerin Belirlenmiş Madde Teknolojisi İle Tespiti Talimatı 
T 016 06 47 -02-Membran Filtre Yöntemi ile E. Coli ve Koliform Grubu Bakterilerin Tayini 
T 016 06 48 -02-Membran Filtre Yöntemi ile Enterokok Tayini
T 016 06 49 -02-Membran Filtre Yöntemi ile Salmonella Tayini 
T 016 06 50 -02-Yerinde Mikrobiyolojik Numune Alma ve Koruma Talimatı
T 016 06 51 -02-Su Numunelerinin Deneylerinin Yapılması Talimatı
T 016 06 54 -06-Kromatografik Yöntemle Anyon Analizleri İçin Deney Talimatı
T 016 06 55 -07-Kromatografik Yöntemle Katyon Analizleri İçin Deney Talimatı
T 016 06 56 -05-Az Kirlenmiş Sularda Çözünmüş Florür, Klorür, Nitrit, Ortofosfat, Bromür, Nitrat Sülfat ve Bromat İyonlarının Sıvı İyon Kromatografisi İle Tayini Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 06 57 -04-Su ve Atık Sularda Çözünmüş Amonyum, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum İyonlarının Sıvı İyon Kromatografisi İle Tayini Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 06 58 -02-Askıdaki Katı Madde Deney Talimatı
T 016 06 59 -01-Toplam Askıdaki Katı Madde Deneyi Belirsizlik Hesabı ve Metot Validasyonu Talimatı
T 016 06 60 -00-Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi İle Sudan PAH (polisiklik aromatik hidrokarbonların) Ekstraksiyonu Talimatı
T 016 06 61 -00-Yağ-Gres Analizleri İçin Deney Talimatı
T 016 06 62 -01-Suda Azot Analizleri İçin Deney Talimatı
T 016 06 74 -01-En Muhtemel Sayı Yöntemi (Colilert-18) ile Fekal Koliform Grubu Bakterilerin Tayini
T 016 06 75 -01-En Muhtemel Sayı Yöntemi (Colilert-18) T. Coli ve E.coli Grubu Bakterilerin Tayini
T 016 06 76 -01-En Muhtemel Sayı Yöntemi (Enterolert) ile Enterokok Grubu Bakterilerin Tayini
T 016 06 77 -02-Toplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Deney Talimatı
T 016 06 78 -01-Toplam Organik Karbon (TOK) Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 06 79 -00-Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Yöntemi İle Sudan Hidrokarbonların (Hidrokarbon Yağ İndeksi) Ekstraksiyonu Talimatı
T 016 06 80 -00-Ağır Metal Analizleri İçin Deney Talimatı (TS EN ISO 17294-1 ve TS EN ISO 17294-2 Standardı)
T 016 06 81 -00-Kjeldahl Metodu ile Azot Tayini Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 06 82 -00-Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Belirli Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Tayini
T 016 06 83 -00-Hidrokarbon Yağ İndeksinin Gaz Kromatografisi ile Tayini Talimatı (TS EN ISO 9377-2)
T 016 06 84 -00-Gaz Kromatografi –Kütle Spektrometresi (GC MS MS) Cihazı ile Orgonoklorlu Pestisit Tayini Talimatı
T 016 06 85 -00-Gaz Kromatografi –Kütle Spektrometresi (GC MS/PT ) Purge And Trap Cihazı ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Deney Talimatı
T 016 06 86 -01-Sıvı Kromatografi –Kütle Spektrometresi Cihazı  (LC-MS/MS) ile Organofosforlu Pestisit Tayini Deney Talimatı
T 016 07 01 -04-Hacim Ölçme Cihazları Doğrulama Talimatı
T 016 07 02 -09-Sıcaklık Kabinlerinin Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (Etüv, İnkübatör Kül Fırını ve Sıvı Banyo)
T 016 07 03 -05-Beton Test Presi Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği Hesabı Talimatı
T 016 07 04 -09-Ölçü Saati Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesabı Talimatı
T 016 07 05 -08-Kumpas Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 07 06 -00-Mikrometre Kalibrasyon Talimatı
T 016 07 07 -07-Terazi Kalibrasyon Talimatı
T 016 07 09 -02-Yük HücresiDoğrulama ve Karşılaştırma Talimatı
T 016 07 10 -04-Kalibratörlerin Muhafaza, Bakım Onarım, Taşıma ve Temizlik Talimatı
T 016 07 12 -06-Terazi Kalibrasyonu Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 07 13 -02-Terazi Kalibrasyonu Bilgisayar Programı Kullanma Talimatı
T 016 07 14 -02-Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı Doğrulama Talimatı
T 016 07 15 -02-Dijital Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı Doğrulama Talimatı
T 016 07 16 -03-Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinde Kullanılan Yazılımın Elle Kontrolü Talimatı
T 016 07 17 -07-Çekme/Basma Deney Makinaları Kuvvet Ölçme Sisteminin Kalibrasyonu, Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Talimatı, Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği
T 016 07 18 -00-Beton Pres Kalibrasyonu Bilgisayar Programı Kullanma Talimatı
T 016 07 19 -05-Terazi Doğrulama Talimatı
T 016 07 20 -10-Kalibratörlerin Periyodik Olarak Ara Kontrol Talimatı
T 016 07 21 -03-Malzeme Test Makinaları Kalibrasyonu Belirsizlik Hesaplamalarının Elle Yapılması Talimatı
T 016 07 22 -07-Elek Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesabı Talimatı
T 016 07 24 -04-Sıcaklık Kabinleri Doğrulama Talimatı
T 016 07 26 -00-Deney Elekleri Bakım, Temizleme ve Nakil Talimatı
T 016 07 27 -00-Beton Test Presi Doğrulama Talimatı 
T 016 07 28 -01-Konik Penetrometre Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 07 29 -03-Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarı İşletim Talimatı
T 016 07 32 -03-Manometre Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesabı Talimatı
T 016 07 33 -00-Buz Noktası Hazırlama talimatı
T 016 08 00 -00-Zemin Mekaniği Laboratuvarı Çalışmaları Talimatı
T 016 08 01 -01-Zemin Mekaniği Laboratuvarı Cihaz Doğrulama Periyotları Talimatı
T 016 08 02 -02-Deneyler İçin Numune Hazırlama Talimatı
T 016 08 03 -06-Dane Çapı Dağılımının Bulunması Deneyi (Yıkamalı ve Kuru Eleme) Talimatı-TS 1900-1
T 016 08 04 -03-Dane Çapı Dağılımının Bulunması (Hidrometrik Analiz) Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı- TS 1900-1
T 016 08 05 -02-Su İçeriğinin Bulunması Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 06 -05-Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi  Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 07 -00-Likit Limit Tayini Deneyi (Tek Nokta Yöntemi)Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 08 -02-Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 09 -03-Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini Deneyi (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak)Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 10 -01-Plastik Limit Deney Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 11 -00-Hacimsel Büzülme Deneyi Talimatı
T 016 08 12 -00-Tek Eksenli Büzülme Deneyi Talimatı
T 016 08 13 -03-Standart Sıkıştırma Deneyi (2,5 kg Tokmak kullanarak) Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 14 -01-Modifiye Sıkıştırma Deneyi (4,5 kg Tokmak Kullanarak) Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 15 -02-Zeminlerin Maksimum Birim Ağırlığının Titreşimli Masa Kullanılarak Bulunması Deneyi Talimatı
T 016 08 16 -01-Zeminlerin Minimum Birim Ağırlığının Bulunması Deneyi Talimatı
T 016 08 17 -00-Şişme Yüzdesi Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 18 -00-Şişme Basıncı Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 19 -01-İğne Deliği Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 20 -01-Dağılma Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 21 -01-Çifte Hidrometre Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı 
T 016 08 22 -02-Kayma Direncinin Üç eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz- Drenajsız ) Boşluk Suyu Ölçülmeden Tayini Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 23 -00-Üç Eksenli Kesme Deneyi (CU/CD Tipleri) Talimatı
T 016 08 24 -00-Serbest (Tek Eksenli) Basınç Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 25 -00-Kesme Kutusu (direkt kesme) Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 26 -03-Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 27 -01-Daneli Zeminlerin Geçirgenliği (Sabit Seviyeli) Deneyi
T 016 08 28 -00-Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 29 -01-Zemin Sınıflaması Talimatı
T 016 08 30 -00-Birim Ağırlık ve Su İçeriği Düzeltme Talimatı
T 016 08 31 -00-Sıkılığın Çabuk Yöntem ile Belirlenmesi  Talimatı
T 016 08 33 -00-Bilgisayar Kontrollü Cihazda CU-CD Deney Talimatı
T 016 08 34 -00-Bilgisayar Kontrollü Cihazda Kesme Kutusu Deneyi Talimatı
T 016 08 35 -00-Dinamik Üç Eksenli Deneyi ve Kullanma Talimatı
T 016 08 36 -00-Basınçlı Geçirgenlik Deneyi Talimatı
T 016 08 37 -00-Zemin Numunesi(Örselenmiş ve Örselenmemiş) Alma Talimatı
T 016 08 38 -01-Casagrande Cihazı ve Aparatları Doğrulama Talimatı
T 016 08 39 -01-Likit Limit Tayini Deneyi (Koni Düşürme (Penetrasyon), Talimatı ve Belirsizlik Hesabı
T 016 08 40 -01-Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi Deneyi (Eleme Yöntemi) Talimatı ve Belirsizlik Hesabı-TS EN ISO 17892-4 
T 016 08 41 -02-Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi Deneyi (Hidrometre Yöntemi) Talimatı ve Belirsizlik Hesabı-TS EN ISO 17892-4
T 016 08 42 -02-Zemin Deneylerinde Metot Doğrulama ve İç Kalite Kontrol Talimatı
T 016 08 43 -01-Jeosentetik Kil Örtülerde Akı İndeksi  Deneyi Talimatı 
T 016 08 44 -00-Jeosentetik Kil Kaplamalarda Kil Minerali Bileşiğinin Şişme İndisinin Bulunması  Deneyi Talimatı 
T 016 08 50 -00-Elektromanyetik zemin yoğunluk ölçüm cihazı (SDG) kullanarak zeminlerin yerinde yoğunluğunun ve su içeriğinin belirlenmesi deney talimatı
T 016 08 51 -00-Standpipe yöntemi ile yerinde geçirgenliğin bulunması deney talimatı
T 016 08 52 -00-Deney çukurunda su değiştirme yöntemiyle zeminlerin ve kayaların yoğunluğunun yerinde belirlenmesi deney talimatı
T 016 08 53 -00-Zemin Deneylerinde Personel Yetkilendirme ve Yetkinlik İzleme Süreci Talimatı
T 016 08 54 -00-Tek Eksenli Basınç Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-7)
T 016 08 55 -00-Konsolidasyonsuz ve Drenajsız  (UU) Üç Eksenli Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-8)
T 016 08 56 -00-Doğrudan Kesme Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-10)
T 016 08 57 -00-Plastik Limit Deney Talimatı ve Belirsizlik Hesabı (TS EN ISO 17892-12)
T 016 08 58 -00-Likit Limit Tayini (Dört nokta yöntemi ile Koni Düşürme) Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-12)
T 016 08 59 -00-Likit Limit Tayini (Casagrande Dört Nokta Yöntemi) Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-12)
T 016 08 60 -00-Likit Limit Tayini (Casagrande Tek Nokta Yöntemi) Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-12)
T 016 08 61 -00-Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi ve Belirsizlik Hesabı Talimatı (TS EN ISO 17892-11)
T 016 08 62 -00-Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi Talimatı (TS EN ISO 17892-11)
T 016 10 01 -00-Lastik Su Tutucu Contaların Deneylere Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 02 -00-Drenaj Borularının Deneye Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 07 -01-Metalik Malzemeler - Çekme Deneyi Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu
T 016 10 08 -02-Geotekstiller ve Geotekstille İlgili Mamullerin Fiziksel ve Mekanik Deneylere Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 11 -01-Polimer Bitümlü Örtülerin Deneylere Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 13 -00-PVC Plastik Su Tutucu Contaların Deneylere Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 14 -00-Polietilen Boruların Deneylere Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 15 -02-Geomembranların (HDPE, EPDM ve PVC) Fiziksel ve Mekanik Deneylere Hazırlanması ve Deneylerin Yapılması Talimatı
T 016 10 16 -01-Kütlesel Eriyik Akış Hızı Tayini Talimatı
T 016 10 17 -01-Plastiklerde Daldırma Metodu İle Yoğunluk Tayini
T 016 10 18 -00-Plastiklerde Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Miktarının Tayini
T 016 10 19 -01-Plastiklerde Uçucu Madde Muhtevasının Tayini
T 016 10 20 -01-Oksidasyon İndüksiyon Süresinin  (OIT) Tayini Talimatı
T 016 10 21 -00-Plastikler Uçucu Madde Muhtevası Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 10 22 -00-Plastiklerde Karbon Siyahı Miktarı Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 10 23 -00-Plastiklerde Daldırma Metodu ile Yoğunluk Tayini Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 10 24 -00-Plastiklerde Kütlesel Eriyik Akış Hızı (MFR) Tayini Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 10 25 -00-Plastiklerde Oksidasyon İndüksiyon Süresi (OIT) Tayini Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 016 10 26 -00-Termoplastik Boruların Çekme Özelliklerinin Tayini Talimatı
T 016 10 27 -00-HDPE Borular, Boru Bağlantı Parçaları ve Bileşenlerde Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi Talimatı
T 016 10 28 -00-Plastik Borularda/Ekleme Parçalarında Boyutların Tayini Talimatı
T 016 10 29 -00-İç Basınca Direncin Tayini Talimatı
T 010 14 01 -00-Toprakta Suyla Doygunluk Tayini Talimatı
T 010 14 02 -00-Toprakta pH Tayini Talimatı
T 010 14 03 -00-Toprakta Toplam Çözünmüş Tuz Miktarı Tayini Talimatı
T 010 14 04 -00-Yapısı Bozulmuş Toprakta Su Geçirgenliği (Permeabilite) Deneyi Talimatı
T 010 14 05 -00-Toprak Ekstraktı Çıkartma Deneyi Talimatı
T 010 14 06 -00-Toprakta Gerçek Saturasyon (İşba) Deneyi Talimatı
T 010 14 07 -01-Toprakta Bünye Analizi Talimatı
T 010 14 08 -00-Toplam Kullanılabilir Su Tutma Kapasitesi (TAM) Tayini
T 010 14 09 -00-Toprakta Volüm Ağırlığı Talimatı
T 010 14 10 -01-Ekstrakte Edilebilir Toplam Sodyum Tayini (Kısa test)
T 010 14 11 -01-Katyon Değişim Kapasitesi Tayini (Uzun Test)
T 010 14 12 -00-Karbonat-Bikarbonat Tayini Talimatı
T 010 14 13 -00-Kalsiyum-Magnezyum Tayini Talimatı
T 010 14 14 -00-Klorür Tayini Talimatı
T 010 14 15 -01-Sodyum-Potasyum Tayini Talimatı
T 010 14 16 -00-Toprakta % Nem Tayini Talimatı
T 010 14 17 -00-Bor Tayini Talimatı
T 010 14 18 -00-Kireç Tayini Talimatı
T 010 14 19 -00-Organik Madde Tayini Talimatı
T 010 14 20 -00-Jips Tayini Talimatı
T 010 14 21 -00-Sülfat Kiti ile Sülfat Analizi Talimatı
T 010 14 22 -03-Süspanse Sediment Analizi Talimatı
T 010 14 23 -00-Sediment Analizi Belirsizlik Hesabı ve Metot Validasyonu Talimatı
T 104 06 01 -00-Krom(+6) Deney Talimatı
T 104 06 02 -00-Krom(+6) Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 104 06 03 -00-Bileşik Alkalinite (Fenolftaleyn Alkalinitesi) ve Toplam Alkalinite (Metil Oranj Alkalinitesi) Deney Talimatı 
T 104 06 04 -00-Alkalinite Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Validasyonu Talimatı
T 105 16 01 -01-Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Analizi İçin Deney Talimatı
T 105 16 03 -02-Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Deneyi Belirsizlik Hesabı ve Metot Validasyonu Talimatı
T 106 06 01 -00-Sülfür Tayini Talimatı
T 106 06 02 -00-Sülfür Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 06 04 -00-Suda Toplam Sertlik, Fransız Sertliği, Karbonat Sertliği ve Karbonat Olmayan Sertlik Tayini Deney Talimatı 
T 107 06 08 -00-Toplam Alkalinite ,Fenolftalein Alkalinitesi (CO3,OH) ve Bikarbonat Miktarı Tayini Deney Talimatı 
T 107 06 10 -00-Suda Karbondioksit ve Alkalinite  Formlarının Alkalinite Hesabı  Yöntemiyle  Tayini Deney Talimatı
T 107 06 12 -00-Suda İletkenlik Metodu ile Tuzluluk Tayini Deney Talimatı
T 107 06 14 -00-Suda Asidite Tayini ve Asidite Yöntemi ile Serbest Karbondioksit Tayini Deney Talimatı
T 107 06 16 -00-Renk (RES ) Tayini Deney Talimatı
T 107 06 27 -00-Suda Potansiyometrik Yöntemle Klorür Tayini Deney  Talimatı
T 107 06 29 -00-Suda Türbidimetrik Yöntemle Sülfat Tayini Deney Talimatı
T 107 06 33 -00-Suda Fosfat ve Fosfor Türevleri Tayini Deney Talimatı
T 107 06 37 -00-Suda Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Deney Talimatı
T 107 06 39 -00-Suda Kireç Çözme Kapasitesi Tayini Deney Talimatı
T 107 06 41 -00-Suda Çözünmüş Oksijen Tayini Deney Talimatı
T 107 16 05 -01-Suda Alkali Muhtevası , Fosfatlar, SAR , RSC ve Değişebilir Sodyum Yüzdesi Tayini Deney Talimatı
T 107 16 06 -01-Suda T.Sertlik, F.S, Geçici Sertlik ve Kalıcı Sertlik Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışmaları Talimatı
T 107 16 07 -01-Suda Alkali Muhtevası ,Fosfatlar , SAR ,RSC ve Değişebilir Sodyum Yüzdesi Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışmaları Talimatı
T 107 16 09 -02-Toplam Alkalinite ,Fenolftalein Alkalinitesi (CO3,OH ), Bikarbonat  Miktarı Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 11 -01-Suda Karbondioksit ve Alkalinite  Formlarının Alkalinite Hesabı  Yöntemiyle Tayini   Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışmaları Talimatı
T 107 16 13 -01-Suda İletkenlik Metodu ile Tuzluluk Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışmaları Talimatı
T 107 16 15 -01-Suda Asidite Tayini ve Asidite Yöntemi ile Serbest Karbondioksit Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 17 -02-Renk (RES)  Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 24 -00-Suda Alkali(Na2O+K2O) Muhtevası Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 28 -00-Potansiyometrik Metotla Suda Klorür Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 30 -00-Suda Türbidimetrik  Yöntemle Sülfat Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 31 -01-Suda Anyonik Yüzey Aktif MaddeTayini Talimatı
T 107 16 32 -00-Suda Anyonik Yüzey Aktif Madde Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyit Çalışması
T 107 16 34 -00-Suda Fosfat ve Fosfor Türevleri Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 38 -00-Suda Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 40 -00-Suda Kireç Çözme Kapasitesi Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 107 16 42 -00-Suda Çözünmüş Oksijen Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 108 14 01 -02-Kromatografik Yöntemle Anyon Analizleri İçin Deney Talimatı
T 108 14 03 -01-Anyon Analizleri İçin Numunelerin Toplanması, Korunması ve Depolanması Talimatı
T 108 14 04 -01-Az Kirlenmiş Sularda Çözünmüş Florür, Klorür, Ortofosfat, Nitrat Ve Sülfat İyonlarının Sıvı İyon Kromatografisi İle Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Validasyon Talimatı
T 110 07 01 -00-Çimentoda Yoğunluk Deneyi Talimatı (Dijital Piknometre Cihazı İle)
T 112 06 01 -00-Permanganat İndeksi Tayini Talimatı
T 112 06 02 -00-Organik Madde (Permanganat İndeksi) Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 112 06 03 -00-Toplam Katı Madde Deney Talimatı
T 112 06 04 -00-Toplam Katı Madde Deneyi Belirsizlik Hesabı ve Metot Validasyonu Talimatı
T 114 08 01 -00-Mikrobiyoloji Laboratuvarı Çalışma Talimatı
T 114 08 02 -01-Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temizlik ve Sterilizasyon Talimatı
T 114 08 03 -00-Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yüzey ve Hava Kontrolü Talimatı
T 114 08 04 -00-Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dökülme-Saçılma Talimatı
T 114 08 05 -00-Mikrobiyoloji Laboratuvarı Atık Talimatı
T 114 08 06 -00-Besiyeri Hazırlama ve Kontrolü Talimatı
T 114 08 07 -01-Referans Kültür Üretme ve Saklama Talimatı
T 114 08 08 -01-Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Talimatı
T 114 08 09 -00-En Muhtemel Sayı Yöntemi ile Escherichia coli ve Koliform Bakteri Deneyi Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 114 08 10 -00-En Muhtemel Sayı Yöntemi ile Enterokok Deneyi Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 114 08 11 -00-Membran Filtre Yöntemi ile Pseudomonas aeruginosa Tayini
T 114 08 12 -00-Membran Filtrasyon Yöntemiyle Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı Deneyinin Metot Validasyonu ile Belirsizlik Hesabı Talimatı
T 114 08 13 -00-Dökme Plak Yöntemi ile 22°C ve 36°C de Koloni Sayımı 
T 114 08 14 -00-Membran Filtrasyon Yöntemi İle Fekal Koliform Bakterilerinin Tayini için Deney Talimatı
T 114 08 15 -00-Kantitatif Mikrobiyolojik Deneylerde Ölçüm Belirsizliği Hesabı Talimatı
T 114 08 16 -00-Kantitatif Mikrobiyolojik Deneylerde Doğrulama / Geçerli Kılma Talimatı
T 119 06 05 -03-Bulanıklık Tayini  Deney Talimatı
T 119 06 06 -03-Bulanıklık Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 119 06 07 -06-Renk Tayini Deney Talimatı
T 119 06 08 -03-Renk Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 119 06 09 -00-Klorofil-a Tayini Deney Talimatı
T 119 06 10 -00-Klorofil-a Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
T 122 10 01 -00-Lastikler ve Termoplastikler - Çekme Gerilmesi – Uzama Özelliklerinin Tayini (TS ISO 37)
T 123 11 01 -00-Beton–Silindirik Beton Numunelerinin Basınç Dayanımı Deney Talimatı
T 123 11 02 -00-Standart Sıkıştırma Deneyi (ASTM D 698-07) Talimatı
T 125 16 01 -00-Potansiyometrik Metotla Toplam Alkalinite, Fenolftalein Alkalinitesi , Bikarbonat Miktarı Tayini Talimatı
T 125 16 02 -00-Potansiyometrik MetotlaToplam Alkalinite, Fenolftalein Alkalinitesi (CO3, OH), Bikarbonat Miktarı Tayini Belirsizlik Hesabı ve Metot Teyidi Talimatı
Cihaz Talimatları
T-C 016 00 01 -00-Etüv Kullanma Talimatı-1
T-C 016 00 02 -01-Etüv Kullanma Talimatı-2
T-C 016 00 03 -02-Etüv Kullanma Talimatı-3
T-C 016 00 04 -01-Analitik ve Hassas Terazi Kullanma Talimatı
T-C 016 00 05 -01-Arşimet Terazisi Kullanma Talimatı
T-C 016 00 06 -00-Yüksek Kapasiteli Kaba Hassasiyetli Tartım Cihazları (Baskül, Kantar vb.) Kullanma Talimatı
T-C 016 00 07 -00-Termometre Kullanma Talimatı
T-C 016 00 08 -00-Biyolojik oksijen İhtiyacı ( BOİ) Seti Kullanma Talimatı
T-C 016 01 01 -00-İnce Kenarlı Dikdörtgen Savak Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 02 -00-İnce Kenarlı Üçgen Savak Kullanım ve Bakım Talimatı 
T-C 016 01 03 -00-Limnimetre Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 04 -00-Su Sütunlu Manometre Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 05 -00-Kompansatörlü Nivo Kullanım ve Bakım Talimatı 
T-C 016 01 06 -00-Mikro Muline Kullanım ve Bakım Talimatı 
T-C 016 01 07 -00-Pervaneli Muline Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 08 -00-Muline Kalibrasyon Aracı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 09 -00-Pitot Tüpü Kullanım ve Bakım Talimatı 
T-C 016 01 10 -00-Algı Uçları (Transducer) Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 11 -00-Fiber Optik 2 Fazlı Akım Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 12 -00-Akustik Hız Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 01 13 -00-Dalga Derinlik Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 01 -00-Akü Şarj Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 02 -00-Asetilen Tüpleri Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 03 -01-Basma Borusu Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 04 -01-Besleme Panosu Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 05 -01-Bilgisayar ve Yazılım Kullanma Ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 06 -00-Boya Püskürtme Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 07 -01-Çelik Metre Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 08 -00-Daire Testere Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 09 -00-Demir Testeresi Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 10 -01-Dijital Manometre Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 11 -00-El Taşlama Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 12 -00-Elektrik Ark Kaynağı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 13 -01-Elektrikli Vinç Kullanma Ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 14 -02-Enerji Analiz Cihazı .Kullanma Talimatı
T-C 016 02 15 -00-Forklift .Kullanma Talimatı
T-C 016 02 16 -00-Freze Tezgahı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 17 -00-Gazaltı Kaynak Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 18 -00-Hidrolik Pres Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 19 -00-Isıtma Kazanı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 20 -00-Elektrik Jeneratörü Kullanma, Bakım ve Emniyet Talimatı
T-C 016 02 21 -00-Kalınlık Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 22 -00-Kollu Matkap Tezgahı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 23 -01-Kumanda ve Veri Toplama Masası Kullanma Ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 24 -01-Manyetik Debimetre Kullanma Talimatı
T-C 016 02 26 -00-Oksijen Kaynağı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 27 -00-Oksijen Tüpleri Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 28 -00-Punta Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 29 -00-Radyal ve Kollu Matkap Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 30 -00-Sabit Kompresör Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 31 -00-Sac Bükme Tezgahı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 32 -00-Sac Kesme Makinası Kullanma Ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 33 -00-Sac Kıvırma Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 34 -01-Seviye Sensörü Kullanma, Bakım ve Emniyet Talimatı
T-C 016 02 35 -00-Silindirik Taşlama Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 36 -00-Şerit Testere Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 37 -00-Bakım Taşlama Makinası Kullanma ve Talimatı
T-C 016 02 38 -01-Termometre Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 39 -00-Torna Tezgahı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 40 -00-Vargel Tezgahı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 41 -00-Yatar Testere Tezgahı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 42 -00-Yüzey Taşlama Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 43 -00-İzolasyon ve Delinme Test Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 02 44 -00-Hidrostatik Basınç Test Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 02 -02-Pipet Kullanım ve Bakım Talimatı 
T-C 016 03 03 -02-pH/İletkenlik Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 04 -03-Su Damıtma Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 05 -02-LSC Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 06 -01-GPS Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 07 -01-Isıtıcı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 08 -02-Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanım ve Bakım  Talimatı
T-C 016 03 11 -02-Toplam Alfa/Toplam Beta Sayım Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 12 -00-Data Logger (Dijital Sıcaklık Kayıt) Kullanma Talimatı
T-C 016 03 13 -00-Lazer Spektrometre  Açma/Kapatma ve Bakım Talimatı
T-C 016 03 14 -00-JSCB-35C Sirkülasyonlu Su Banyosu Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 05 01 -02-Su İşleme Derinliği Tayini Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 05 02 -01-Form-Test Marka Hidrolik Pres Kullanma Talimatı
T-C 016 05 03 -00-Su Banyosu Kullanma Talimatı
T-C 016 05 04 -00-Betoniyer Kullanma Talimatı
T-C 016 05 05 -02-Dijital Higrometre Kullanma Talimatı (Oregon Scıentıfıc Marka TH G312 Model)
T-C 016 05 06 -00-Taş Kesme Makinesi Kullanma Talimatı
T-C 016 05 07 -01-Dijital Termometre(8502-20 Model)Kullanma Talimatı
T-C 016 05 08 -02-Dijital Kumpas Kullanma Talimatı
T-C 016 05 10 -01-Dijital Kumpas (Sylvac SA Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 11 -00-Beton Priz Süresi Tayin Cihazı (Harç Penetrometresi) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 12 -00-Termometre Kullanma Talimatı (Fluke)
T-C 016 05 13 -00-Vakum Kabı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 14 -01-Termometre(Jenway Marka Model 230 K Tipi) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 16 -02-Elek Sallama Cihazı Kullanma Talimatı(İnce Agrega)
T-C 016 05 17 -02-Elek Sallama Cihazı Kullanma Talimatı(İri agrega)
T-C 016 05 18 -02-Hava Ölçer(Basınçlı) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 20 -01-Deformasyon Kontrollü Pres Kullanma Talimatı
T-C 016 05 21 -02-Los Angeles Aşınma Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 22 -01-Stereo Mikroskop Cihaz Kullanım Talimatı
T-C 016 05 23 -01-FT-IR Spektrometre (Kızıl Ötesi Analiz için) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 24 -01-Nokta Yük Dayanımı Cihazı (Controls Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 25 -01-Suya Dayanıklılık Cihazı (Ele Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 26 -01-İnkübatör (Nüve EN 500 Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 28 -00-PG Alev Fotometresi Kullanma Talimatı
T-C 016 05 29 -01-Dijital Mikrometre (Mitutoyo Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 30 -01-Smart İndikatör (Dijital Manometre) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 31 -03-Çimento Mikseri (Harç Karıştırıcı) Kullanma Talimatı 
T-C 016 05 32 -02-Sarsma Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 33 -01-Elek Sarsma Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 34 -02-Dijital Piknometre Kullanma Talimatı
T-C 016 05 35 -03-Desikatör/Vakum Desikatör Kullanma Talimatı 
T-C 016 05 36 -01-PL 10 Mikser (Controls Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 37 -00-Otomatik Blaine Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 39 -00-Mikroskop Görüntü Alma Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 05 40 -01-Bilgisayara Bağlı Elektromekanik Pres (Lloyd LR 5K Model) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 42 -01-Su Banyosu (Nüve BS 402 Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 45 -02-Kronometre Kullanım Talimatı
T-C 016 05 46 -00-FT-IR Spektrometre (Kızıl Ötesi Analiz için) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 49 -01-Hidrolik Pres (Forney Marka) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 51 -01-Ultrasonik Banyo Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 05 52 -02-FORM+TEST ALPHA 2 ve ALPHA 3 Serisi Beton Test Presleri Kullanma Talimatı
T-C 016 05 53 -00-X – Işını Kırınım Cihazı (XRD) Kullanma Talimatı
T-C 016 05 54 -00-Çimento Test Presi Kullanma Talimatı
T-C 016 05 55 -00-Donma-Çözünme/İnkübatör (Binder) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 04 -00-Biyolojik Oksijen İhtiyacı ( BOİ) Seti Kullanma Talimatı
T-C 016 06 05 -00-Manyetik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 06 -02-Su Banyosu (Memmert WNB22/WNB45) Kullanma Talimatı 
T-C 016 06 07 -01-Membran Filtre Sistemi Kullanım Talimatı
T-C 016 06 08 -00-Dijital Büret, Dijital Pipet, Otomatik Pipet ve Dispenser Kulanım ve Bakım Talimatı
T-C 016 06 10 -01-pH Metre (Hanna HI 120) Kullanma Talimatı
T-C 016 06 11 -01-Otomatik Titratör Kullanma Talimatı
T-C 016 06 13 -01-Alev Fotometresi(Dr Lange M8D Propan) Kullanma Talimatı
T-C 016 06 16 -01-Dr Lange Marka Spektrofotometre Kullanım Talimatı
T-C 016 06 17 -02-WTW Marka Oksijenmetre Kullanma Talimatı
T-C 016 06 18 -07-WTW Marka pH Metre Kullanma Talimatı
T-C 016 06 19 -09-WTW Marka Elektriksel İletkenlik Ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 20 -04-Agilent 7500a ICP-MS Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 06 21 -02-ICP-MS Cihazı Bakım Talimatı
T-C 016 06 22 -01-Gaz Kromatografi Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 23 -01-Gaz Kromatografi-Kütle Spektrofotometresi Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 27 -01-Numune Saklama Dolabı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 33 -03-Gerhard Kjeldahl (Vapodest 45- Vapodest 50) Cihazlarının Kullanma Talimatı
T-C 016 06 36 -01-Renk Tayini Cihazı (Lovibond PFX 195 Tintometer) Kullanma Talimatı
T-C 016 06 37 -01-Bulanıklık Cihazı (Lovibond Turbidimetre) Kullanma Talimatı
T-C 016 06 39 -03-Iyon Kromatografi  (Dionex ICS 1000) Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 06 40 -00-BWB-XP Alev Fotometresi Kullanma Talimatı
T-C 016 06 41 -00-Gerhardt Marka Yağ-Gres Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 06 42 -00-Komparator Cihazı Kullanma Talimatı
T-C  016 06 43 -01-NEXION 300D ICP-MS Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C  016 06 46 -00-IDEXX QUANTI-TRAY Mühürleyici Model 2X Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 06 47 -01-Toplam Organik Karbon (Fusion) Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 06 48 -00-Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Cihaz Talimatı
T-C 016 06 49 -00-Gaz Kromatografi Cihazı (GC-FID)  Kullanma Talimatı
T-C 016 06 50 -00-Gaz Kromatografi –Kütle Spektrometresi ( Agilent 7890 A GC System GC MS MS ) Cihazı Talimatı
T-C 016 06 51 -00-Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Purge And Trap Cihazı (GC-MS/PT)  Kullanma Talimatı
T-C 016 06 52 -00-Sıvı Kromatografi –Kütle Spektrometresi Cihazı Talimatı
T-C 016 07 01 -00-(LC-MS/MS)
T-C 016 07 02 -02-Ultrasonik Banyo Kullanma Talimatı
T-C 016 07 03 -01-Video Mikroskop Ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 07 04 -00-Manometre Kalibratörü Kullanma Talimatı
T-C 016 07 05 -00-Ölçü Saati Kalibratörü Kullanma Talimatı
T-C 016 08 01 -00-Kesintisiz Güç Kaynağı Cihazı (Tescom XA220P) Açma, Kullanma ve Kapama Talimatı
T-C 016 08 02 -00-Üç Eksenli Cihazı (Whkeham Ferrance) Açma, Kullanma ve Kapama Talimatı
T-C 016 08 03 -00-Şişme Basıncı ve Şişme Yüzdesi Aleti Kullanma Talimatı
T-C 016 08 04 -01-Konsolidasyon Aleti Kullanma Talimatı
T-C 016 08 05 -00-Kesme Kutusu Cihazı Açma, Kullanma ve Kapama Talimatı
T-C 016 08 06 -00-Mikrodalga Fırın Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 08 07 -00-Nem Tayin Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 016 08 08 -00-Damıtık Su Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma ve Kapama) Talimatı
T-C 016 08 09 -00-Nükleer Kaynaklı Rutubet ve Yoğunluk Ölçme Cihazını Kullanma ve Çalışma Talimatı
T-C 016 08 10 -00-İğne Deliği Aleti Kullanma ve Doğrulama  Talimatı
T-C 016 08 11 -00-Mikser Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma ve Kapama) Talimatı
T-C 016 08 15 -00-Proktor Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma ve Kapama)Talimatı
T-C 016 08 16 -00-Numune Çıkarma Presi Kullanma Talimatı
T-C 016 08 17 -00-Casagrande Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma, Kapama)  Talimatı
T-C 016 08 18 -00-Üç Eksenli Kesme Cihazı (Soil Test) Çalıştırma (Açma, Kullanma, Kapama) Talimatı
T-C 016 08 19 -00-Büyük Boyutlu Üç Eksenli Kesme Cihazı (Soil Test) Çalıştırma (Açma, Kullanma, Kapama) Talimatı
T-C 016 08 20 -00-Tek Eksenli Kesme  Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma, Kapama) Talimatı
T-C 016 08 21 -00-Hava Komprosörü  Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma, Kapama) Talimatı
T-C 016 08 22 -00-Parafin Eritme Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma, Kapama) Talimatı
T-C 016 08 24 -00-Spral Taşı Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 08 25 -00-Titreşimli Tabla (İzafi Kesafet Deneyi) Kullanma Talimatı
T-C 016 08 26 -00-Konik Penetrometre Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 10 01 -00-Hidrolik (Amsler Marka-40 Ton Kapasiteli) Pres Kullanma Talimatı
T-C 016 10 02 -00- Kül Fırını Kullanma Talimatı
T-C 016 10 03 -00-Sertlik (SHORE-A) Ölçer Kullanma Talimatı
T-C 016 10 04 -00-HDPE Borularda Çekme Numunesi (Kaşık Numune) Hazırlama Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 10 05 -00-Plastik Malzemelerde Microtome Kesme Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 016 10 06 -00-Hidrolik Üniversal Çekme Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 10 07 -01-Üniversal Test Cihazı (Zwick Z020) Kullanma Talimatı
T-C 016 10 08 -00-Şerit Testere Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 10 09 -00-Hidrostatik Basınç Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 10 10 -00-Tüp-Kül Fırını (Carbolite) Kullanma Talimatı
T-C 016 10 11 -01-CEAST Marka Kütlesel Akış Hızı Tayin Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 10 12 -00-Mettler Toledo Marka Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 016 10 14 -01-Üniversal Test Cihazı (Instron 5967) Kullanma Talimatı
T-C 016 10 15 -00-PROTHERM Marka Tüp/Kül Fırın Kullanma Talimatı 
T-C 016 10 16 -00-Alarge Marka İç Basınç Cihazı Kullanma Talimatı 
T-C 016 10 17 -00-NİKON Ci Eclipse Marka Mikroskop Kullanma Talimatı 
T-C 016 10 18 -00-POLİNAR Marka CNC Tezgah Kullanım Talimatı
T-C 016 10 19 -00-Tavan Vinci Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 010 14 01 -00-Ultra Saf Su Cihazı (Milli Q Integral-15) Kullanım Talimatı
T-C 010 14 02 -00-Isolab Marka Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
T-C 101 08 09 -00-Yük Hücresi (Load-Cell) Kullanma Talimatı
T-C 101 08 10 -00-Otoklav Kullanma Talimatı
T-C 101 08 11 -00-Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanma Talimatı
T-C 101 16 12 -01-İyon Kromatografi Cihazı (Metrohm 882 Compact IC Plus) Kullanma Talimatı
T-C 101 08 13 -00-Ultrasonik Banyo (Wisd WUC-D06H) Kullanma Talimatı
T-C 101 08 15 -00-Ultra Saf Su Cihazı (Human Corporation)  Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 102 07 06 -00-PolyScience Marka Su Banyosu Kullanma Talimatı
T-C 102 07 13 -00-Whirlpool Marka JT 359 Model Mikrodalga Fırın Kullanma Talimatı
T-C 102 07 14 -00-Hilti Marka TE 76 Model Sıkıştırıcı Kullanma Talimatı
T-C 102 07 16 -00-Star Marka TW-1,5A Model Vakum Pompa Kullanma Talimatı
T-C 102 07 18 -00-TFA LT-102 Termometre Kullanma Talimatı
T-C 102 07 20 -00-Yüksel Kaya Marka Sarsma Tablası
T-C 102 07 28 -00-Yüksel Kaya Marka Otomatik Toprak Kompaktörü Kullanım Talimatı
T-C 102 07 29 -00-Memmert Une 700 Model Kuru Hava Sterilizatörü Kullanım Talimatı
T-C 102 07 36 -01-Vortex Karıştırıcı Kullanma Talimatı
T-C 102 07 40 -00-pH Metre (WTW pH 330i ) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 41 -00-pH DO EC Metre (WTW Multi 340i  ) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 42 -00-pH DO EC Metre (HANNA HI 9828) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 43 -00-Bulanıklık Cihazı (HACH 2100P) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 44 -00-Renk Tayin Cihazı (DR LANGE LICO 100) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 45 -00-COD Reaktörü (DR LANGE LT 100) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 46 -00-Spektrofotometre (Dr Lange 2800) Kullanım Talimatı
T-C 102 07 47 -01-Su banyosu Kullanma Talimatı
T-C 102 07 48 -00-Saf Su Cihazı (Sartorius Arium 611 UV) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 49 -00-Saf Su Cihazı (MembraPure Astacus) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 50 -00-Numune Saklama Dolabı (Kirsch Super 720) Kullanma Talimatı
T-C 102 07 53 -00-Koçmak Marka Taş Kesme Makinesi Kullanma Talimatı
T-C 102 07 54 -00-Besmak Marka Taşkırma(Konkasör) Makinesi Kullanma Talimatı
T-C 102 07 55 -00-Abana Marka Harç Karma Mikseri Çalıştırma Talimatı
T-C 102 07 56 -00-Gamak Marka Harç Karma Mikseri Çalıştırma Talimatı
T-C 102 16 57 -00-Demir Kesme Makinası Kullanma Talimatı
T-C 102 16 58 -00-Hidrolik Demir Kesme Makinası Kullanma Talimatı
T-C 103 07 13 -00-Hidrolik Pres Kullanma Talimatı
T-C 103 07 16 -00-Testo 922  Marka Tipi Termometre Kullanma Talimatı
T-C 103 07 17 -00-Data Logger Kulanma Talimatı
T-C 103 07 19 -00-Üç Eksenli Basınç Cihazı (YKM) Kullanma  Talimatı  (Bilgisayarlı)
T-C 103 07 27 -00-Hidrometre Kullanma Talimatı
T-C 103 07 28 -00-Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deney Takımı Kullanma Talimatı
T-C 103 07 29 -00-Casagrande Cihazı Çalıştırma Talimatı
T-C 103 07 32 -00-WTW Marka İnkübatör  Kullanma Talimatı
T-C 103 07 39 -00-YSI Marka Elektriksel İletkenlik Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 103 07 40 -00-Hanna HI 2400 Marka Oksijenmetre Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 103 07 43 -00-Metilen Mavisi Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 104 06 01 -01-pH Ölçüm Cihazı (THERMO-ORİON 3 Star) Kullanım Talimatı
T-C 104 06 02 -01-Elektriksel İletkenlik Ölçüm Cihazı (ORION 3 Star) Kullanma Talimatı
T-C 104 06 03 -00-Sensörlü Kapı Kullanım Talimatı
T-C 104 06 04 -00-İyon Kromatografi Cihazı (Metrohm 940 Professional IC Vario) Kullanma Talimatı
T-C 105 07 14 -00-Kompresör (Marka: Puma) Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 105 07 15 -00-Harç Karma Makinesi Kullanma Talimatı
T-C 105 07 20 -00-Proceq Marka Beton Test Çekicinin Kullanma Talimatı
T-C 105 07 21 -00-Beton Kür Tankı Isıtma Soğutma Sistemi Kullanma Talimatı
T-C 105 07 22 -00-Termometre Kullanma Talimatı
T-C 105 07 23 -00-HACH Marka Turbidimetre  Kullanma Talimatı
T-C 105 07 24 -00-Elektriksel İletkenlik Ölçüm Cihazı (HANNA HI 2300) Kullanma Talimatı
T-C 105 07 28 -00-HITACHI  Marka Spektrofotometre Kullanım Talimatı
T-C 105 07 29 -00-Su Banyosu (Memmert SV 14-22/SV 29-45) Kullanma Talimatı 
T-C 105 07 47 -00-Alev Fotometre (Jenway PFP7) Kullanma Talimatı
T-C 105 16 01 -01-Gerhardt Marka COD Yakma Ünitesi Kullanma Talimatı
T-C 107 16 01 -00-Renk Tayin Cihazı (DR LANGE LICO 620) Kullanma Talimatı
T-C 107 16 02 -00-Bulanıklık Cihazı (HACH  LANGE 2100Q) Kullanma Talimatı 
T-C 107 06 04 -00-Bulanıklık Cihazı (Micro IR 100 Turbidimetre) Kullanım Talimatı
T-C 107 06 05 -00-Spektrofotometre (Thermo Electron Aquamate)  Kullanım Talimatı
T-C 107 06 20 -00-Termo Reaktör (Velp- Eco 16) Kullanım Talimatı
T-C 107 06 21 -00-HACH LANGE DR 3900 SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KULLANMA TALİMATI
T-C 107 06 22 -00-HACH LANGE MARKA TERMOREAKTÖR KULLANMA TALİMATI
T-C 107 16 23 -01-pH ,İletkenlik ,Çözünmüş Oksijen  Ölçüm Cihazı (HACH-LANGE HQ440dmulti) Kullanım Talimatı
T-C 107 16 24 -00-Ultra Saf Su Cihazı (ELGA PURELAB Q) Kullanım
Talimatı
T-C 107 16 25 -00-Otoklav Kullanma Talimatı (TOMY SX-500E)
T-C 107 16 26 -00-Katı-Sıvı Yüzey Mikrobiyolojik Yük ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı (3M Clean-Trace NG)
T-C 107 16 27 -00-BUCHİ Marka Azot Cihazı  Kullanma Talimatı
T-C 107 08 05 -00-Üç Eksenli Kesme Aleti (Maruto) Kullanma Talimatı
T-C 107 08 07 -00-Öğütücü (Retsch) Kullanma Talimatı
T-C 108 16 21 -01-ICS 1000 Iyon Kromatografi Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 108 14 30 -01-HQ 40d Ölçüm Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 14 46 -00-Beton Kür Odası Kullanma Talimatı 
T-C 108 14 06 -00-Behr Marka Kjeldahl Azotu Cihazının Kullanma Talimatı
T-C 108 16 22 -00-Toplam Organik Karbon (TOC) Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 23 -00-Ultrasonik Banyo Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 25 -00-Etüv (Ecocell) Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 28 -00-Safsu Cihazı (MES 06) Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 29 -00-Safsu Cihazı (Membrapure Astacus) Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 31 -00-Otoklav (Sturdy) Ölçüm Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 34 -00-Otomatik Titratör Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 35 -00-Ekim Kabini Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 40 -00-Algılayıcı Kart Okuyucu Kullanım ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 50 -00-MM41 Multimeter Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 51 -00-Behr Marka Kjeldahl Azotu Cihazının Kullanma Talimatı
T-C 108 16 53 -00-Otomatik Bünzen Beki Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 108 16 54 -00-HACH LANGE DR 6000 UV-VIS Spektrofotometre Cihazının Kullanım Talimatı 
T-C 109 16 04 -00-Vakum Pompası (Refco) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 01 -00-Otoklav (Nüve, OT 4060) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 02 -00-Sulu Sterilizatör  Kullanma Talimatı
T-C 109 16 03 -00-Membran Filtre Sistemi Kullanma Talimatı
T-C 109 16 05 -00-Poşetleme Makinesi Kullanma Talimatı
T-C 109 16 07 -00-Çeker Ocak (Şimşek) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 08 -00-Hot Plate (Şimşek HP) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 09 -00-COD Reaktörü (ECO 6 VELP) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 11 -00-Çift Distile Saf Su Cihazı (Jencons) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 12 -00-Spektrofotometre (Secomam S 500i) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 13 -00-SS/Turbidimetre (ST-100 Portable ) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 14 -00-Santrifüj (Nuve) Kullanma Talimatı
T-C 109 16 18 -00-Kronometre  Kullanma Talimatı
T-C 110 07 03 -00-Demir Çekme Presi Kullanma Talimatı
T-C 110 07 04 -00-Beton Presi (Besmak ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 05 -00-Blaine ( Atom Teknik ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 06 -00-Kesintisiz Güç Kaynağı ( Inform Marka ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 07 -00-Data Logger Kullanma ( Dijital Termometre ve Nem Ölçer ) Talimatı (EXTECH RHT DATALOGGER
T-C 110 07 08 -00-Tek Kabinli Havuz Sistemli Nem Dolabı ( Atom Teknik ) Kullanma Talimatı
T-C 110 16 09 -01-Data Logger ( Dijital Kayıt ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 10 -00-Kesintisiz Güç Kaynağı ( Enel Marka ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 11 -00-Su Banyosu ( Atom Teknik ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 12 -00-Kabinli Sarsma Tablası ( Atom Teknik )  Kullanma Talimatı
T-C 110 07 14 -00-Hassas Kontrollü Klima (İklimlendirme ) Kullanma Talimatı
T-C 110 07 15 -00-Dijital Piknometre Cihaz Kullanma Talimatı
T-C 110 16 16 -00-Titreşim Metre ve Lazer Kombinasyonlu  Takometre Cihaz Kullanma ve Bakım Talimatı 
T-C 111 08 01 -03-Üç Eksenli Basınç Cihazı (Ele) Kullanma Talimatı
T-C 112 05 03 -01-Pres Kullanma Talimatı
T-C 112 05 05 -00-Beton Kür Odası Kullanma Talimatı
T-C 112 06 01 -00-Türbidimetre Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 112 06 02 -00-Otoklav Kullanma Talimatı (Nüve OT 40 L)
T-C 112 06 03 -00-Saf  Su Cihazı (ND 12)Kullanma Talimatı
T-C 112 06 04 -00-İnkübatör Kullanım Talimatı  (Binder RI 53)
T-C 112 06 05 -00-Tka Smart2 Pure Ultra Saf Su Cihazı Kullanma Ve Bakım Talimatı
T-C 112 06 06 -00-Ultra Saf Su Cihazı (ELGA PURELAB FLEX 3) Kullanım Talimatı
T-C 112 06 07 -00-Ultra Saf Su Cihazı (MERCK-MILLIPORE, MILLI-Q ADVANTAGE A10) Kullanım Talimatı
T-C 112 06 09 -00-Reaktör (Hach) Cihaz Kullanma Talimatı
T-C 112 06 10 -00-Spektrofotometre (DR2000)Cihaz Kullanma Talimatı
T-C 112 06 13 -00-Oksijenmetre(WTW OXİ 340) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 112 06 16 -00-Bruker Aurora M90 ICP-MS Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 112 08 01 -00-Memmert UF - 260 Etüv Kullanma Talimatı
T-C 112 08 02 -00-Titreşimli Tokmak ( Sıkıştırma Deneyi ) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 112 08 03 -00-INSTROTEK 3500 XPLORER Nükleer Yoğunluk Nem Ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 112 08 04 -00-PolyScience Marka (PD28R-30-A12E) Su Banyosu Kullanma Talimatı
T-C 112 08 08 -00-End over end Kullanma Talimatı
T-C 113 05 02 -00-Hidrolik Pres (Utest Marka )Kullanma Talimatı
T-C 113 06 09 -00-Merck Marka Spektrofotometre Kullanım Talimatı
T-C 113 08 02 -00-Numune Çıkarma Presi Kullanım Talimatı
T-C 114 08 23 -00-Spectrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı (Shimadzu UV 1700)
T-C 114 08 25 -01-Otoklav Kullanım ve Bakım Talimatı (ALP CL-40)
T-C 114 08 27 -00-Komparatör Kullanma Talimatı (Lovibond Nessleriser 2250)
T-C 114 08 35 -00-Alev Fotometresi Kullanma Talimatı (Dr.Lange M7DC)
T-C 114 08 40 -00-Thermoreaktör Kullanma Talimatı (Merck/Spectroquant TR 320)
T-C 114 08 98 -00-Karot Alma Makinesi Kullanma Talimatı (Fast Verdini-Milwaukee)
T-C 114 08 135 -00-Kükürt Eritme Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 114 08 136 -00-Data Logger (Testo Marka) Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 114 08 137 -00-Vortex (Velp Marka) Karıştırıcı Kullanım Talimatı
T-C 114 08 138 -00-McFarland Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 114 08 139 -00-Sirkülasyonlu Su Banyosu (Julabo) Kullanma Talimatı
T-C 115 06 01 -00-Otoklav (Nüve, OT 90L) Kullanma Talimatı
T-C 117 00 02 03 -00-Hidrometre Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 07 -00-Mikser Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 09 -00-Sabit Seviyeli Perm. Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 10 -00-Elek Sarsma Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 30 -00-Dijital Termometre Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 34 -00-pH Metre (Hana 8314 Marka) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 35 -00-pH Metre (Hana HI 221 Marka) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 36 -00-EC Metre (Hana HI 9033 Marka)Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 37 -00-Portatif Tip pH, EC, Oksijen Metre (Multi Metre) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 38 -00-Spektrofotometre (Jenway 6300 Marka) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 41 -00-Oksijen Metre (Hanna HI 9142 Marka) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 44 -00-Santrifüj Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 48 -00-Bulanıklık Cihazı (Scientific) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 49 -00-Otoklav Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 50 -00-Saf Su Cihazı Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 51 -00-İnkübatör  (Binder Marka) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 52 -00-İnkübatör  (Memmert Marka) Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 55 -00-EC Metre (Jenway 4510)  Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 56 -00-EC Metre (WTW 330 i)  Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 60 -00-BUEHL+FAUBEL marka Hidro. Pres Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 61 -00-Beton  Kür Havuzu Isıtma-Soğutma Sis.Kullanım Talimatı
T-C 117 00 02 68 -00-Titreşimli Tabla Kullanma Talimatı
T-C 117 00 02 69 -00-Hava Kompresörü Cihazı Çalıştırma (Açma, Kullanma ve Kapama) Talimatı
T-C 117 00 02 70 -00-Kükürt Eritme Potası Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 117 00 02 71 -00-UTC-4310 Marka Hidrolik Pres Kullanma Talimatı
T-C 117 00 02 73 -00-ALFA B-001.PC Hidrolik Çimento Presi Kullanma Talimatı
T-C 117 00 02 74 -01-HACH LANGE DR 5000 UV-VIS Spektrofotometre Cihazının Kullanım Talimatı 
T-C 119 00 01 -00-Otomatik Fotoselli Kapı Kullanım Talimatı
T-C 119 05 01 -00-Data Logger Kullanma Talimatı (ACR SmartReader Plus 5)
T-C 119 05 03 -00-Beton Kür Odası Kullanma Talimatı
T-C 119 06 07 -00-Spektrofotometre Kullanma Talimatı
T-C 119 06 13 -00-Memmert INE 400 Model İnkübatör Kullanma Talimatı
T-C 119 06 14 -00-Santrifüj Cihazı Kullanım Talimatı (Hettich EBA 20)
T-C 119 06 16 -00-Mikroskop (Nikon E100)  kullanma talimatı
T-C 119 06 17 -00-Otoklav (Hirayama HG 50) Kullanma Talimatı
T-C 119 06 19 -00-Ultra Saf Su Cihazı (ARC) Kullanım Talimatı
T-C 119 06 20 -00-Toplam Azot ve Kjeldahl Azot Cihazının  (Behr)  Kullanma Talimatı
T-C 119 06 21 -00-KOİ Termoreaktörü(WTW CR 2200)Kullanma Talimatı
T-C 119 06 22 -00-KOİ Termoreaktörü(Lovibond ET 108)Kullanma Talimatı
T-C 119 06 23 -00-Duvar Tipi Termometre Kullanma Talimatı
T-C 120 05 03 -02-BESMAK Marka Beton Pres Kullanma Talimatı
T-C 120 05 10 -00-Beton Kür Tankı Isıtma Soğutma Sistemi Kullanma Talimatı
T-C 120 06 03 -02-Spektrofotometre (NOVA 60) Kullanma Talimatı
T-C 120 06 04 -01-Renk Tayin Cihazı (DR LANGE LICO 150) Kullanma Talimatı
T-C 120 06 05 -01-Ultra Saf Su Cihazı (THERMO) Kullanım Talimatı
T-C 120 06 06 -01-Memmert IN 110 İnkübatör Talimatı
T-C 120 06 08 -01-Nüve MN 120 Ekim Kabini Talimatı
T-C 120 06 09 -01-Hırayama Hv-50 L Otoklav Talimatı
T-C 120 06 11 -00-Ultra Saf Su Cihazı (Merck RiOs DI 3 UV) Kullanım Talimatı
T-C 120 08 01 -00-CONTROLS Marka Otomatik Konsolidasyon Cihazı (ACE 26-WF3120) Kullanma Talimatı
T-C 122 05 01 -00-Kompresör ( Proter-24 L.) Kullanma Talimatı
T-C 122 05 02 -00-Elektrikli Şofben (Demir Döküm) Kullanma Talimatı
T-C 122 05 05 -00-Hidrolik Pres (Ele Besmak Marka ) Kullanma Talimatı
T-C 122 05 06 -00-Hidrolik Pres (Utest Marka )Kullanma Talimatı
T-C 122 05 08 -00-Kompresör ( Herkules-50 L.) Kullanma Talimatı
T-C 122 05 09 -00-Beton Kür Tankları Isıtma-Soğutma Sistemi Kullanma Talimatı
T-C 122 05 17 -00-Kükürt Eritme Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 122 05 19 -01-Hot Plate Kullanım Talimatı
T-C 122 05 20 -00-Üniversal Test Cihazı (SANS) Kullanma Talimatı
T-C 122 06 03 -00-Bulanıklık Cihazı (HACH 2100N) Kullanma Talimatı
T-C 122 06 05 -00-Su Banyosu (Memmert WB 10) Kullanma Talimatı
T-C 122 06 11 -00-Kül Fırını (Nüve MF 120) Kullanma Talimatı
T-C 122 06 12 -00-Perkin Elmer Marka Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 122 06 13 -00-Tüp Fırın (MSE) Kullanma Talimatı
T-C 122 08 01 -00-Casagrande Cihazı Kullanma Talimatı
T-C 124 12 04 -00-Guanglu Marka Dijital Kumpas Kullanma Talimatı
T-C 124 12 08 -00-Kür Havuzu Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 124 12 12 -00-Atika Markalı Betonyer  Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 124 12 13 -00-Titreşimli Tabla  (İzafi Kesafet Deneyi) Kullanma Talimatı
T-C 124 12 14 -00-Arçelik Marka 6205 AA Model Split Klima Kullanma ve Bakım Talimatı
T-C 124 12 15 -00-Honda Marka HK 5500 M Model Portatif Jeneratör Kullanma Talimatı
T-C 125 16 01 -01-ICS 1100 İyon Kromatografi Cihazı Kullanma Talimatı (Chromeleon Version 7.1.2.1478)
T-C 125 16 02 -01-Otamatik Titratör Kullanma Talimatı (Hach-TitraLab AT 1000 Series Marka)
Formlar
F 016 00 01 -03-Doküman Şablonu Formu
F 016 00 02 -01-DSİ Laboratuvarları Yerleşim Planı Formu
F 016 00 03 -02-Doküman Yayın/Revizyon Talep Formu
F 016 00 04 -03-Ana Doküman Listesi
F 016 00 05 -01-Dış Kaynaklı Doküman Listesi
F 016 00 06 -12-Akredite Deney Raporu Formu
F 016 00 06.1 -12-Akredite Olmayan Deney Raporu Formu
F 016 00 07 -01-Numune Kontrol ve Kabul  Formu  
F 016 00 07.1 -02-Numune Kontrol ve Kabul  Formu  
F 016 00 08 -09-Uygun Olmayan İş/Düzeltici Faaliyet Formu
F 016 00 09 -04-Personel Yetki Dağılımı Formu  
F 016 00 10 -05-Personel Yetkilendirme Formu
F 016 00 10.1 -00-Personel Yetkinlik İzleme Formu
F 016 00 11 -02-Personel Eğitim Takip Formu
F 016 00 12 -04-Eğitimin Etkinliğini Değerlendirme Formu
F 016 00 13 -07-Protokol Formu
F 016 00 14 -03-Personel Listesi Formu
F 016 00 16 -10-Müşteri Anket Formu
F 016 00 17 -01-Müşteri Şikayetleri Kayıt Listesi Formu
F 016 00 18 -02-Mutabakat Kayıt Formu
F 016 00 19 -05-Cihaz Listesi, Bakım ve Kalibrasyon Planı
F 016 00 20 -01-Toplantı Çağrı Formu
F 016 00 21 -01-Toplantı Katılım Formu
F 016 00 22 -01-Toplantı Tutanak Formu
F 016 00 25 -01-Teknik Araştırma Çalışması Ön Bilgi Formu  
F 016 00 27 -01-Eğitim Katılım Formu
F 016 00 29 -03-Tedarikçi Listesi  
F 016 00 30 -00-İç Tetkik Programı
F 016 00 31 -01-Yıllık Eğitim Planı
F 016 00 31.1 -01-Yıllık Eğitim Takip Formu
F 016 00 34 -00-Taahhütname (Laboratuvar Yönetimi)
F 016 00 34.1 -03-Taahhütname (DSİ Personeli)
F 016 00 34.2 -03-Taahhütname (Kurum Dışı)
F 016 00 35 -01-Üretim Raporları Formu
F 016 00 36 -06-Anket Değerlendirme Formu
F 016 00 37 -03-Makbuz
F 016 00 38 -04-Uygun Olmayan İş / Düzeltici Faaliyet Takip Formu
F 016 00 39 -01-Eğitim Faaliyeti Sonrası Anket Formu
F 016 00 40 -03-Oryantasyon Eğitimi Formu
F 016 00 41 -03-Aksiyon Planı Formu
F 016 00 42 -01-Ziyaretçi Kayıt Formu
F 016 00 45 -02-Kalibrasyon Talep Formu
F 016 00 46 -04-Katılım Belgesi
F 016 00 47 -05-Başarı Belgesi
F 016 00 48 -04-Personel İsimli Şube Müdürlüğü Şeması
F 016 00 49 -04-DSİ Laboratuvarları  Çalışma Programı
F 016 00 49.1 -03-DSİ Laboratuvarları  Kalite Hedefleri
F 016 00 49.2 -01-Dsi Laboratuvarları Kalite Hedefleri İzleme Formu
F 016 00 51 -03-Karşılaştırma/Yeterlilik Deneyleri Protokol Formu
F 016 00 52 -02-Deneyi Yapılan Malzeme / İmalat Uygunluk Formu  (Hakediş İçin)
F 016 00 54 -00-Temizlik İzleme Formu
F 016 00 55 -04-DSİ Laboratuvarları Deney Talep Formu
F 016 00 56 -01-Şantiye Numune Alım Tutanağı
F 016 00 57 -01-Şantiye Numune Kayıt Defteri
F 016 00 58 -02-Cihaz Talep Formu
F 016 00 59 -01-Çalışma Raporu Formu
F 016 00 60 -01-Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu
F 016 00 60.1 -02-Terazi Kalibrasyon Sertifikası  Değerlendirme Formu
F 016 00 60.2 -05-Beton Test Presi Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu (TS EN 12390-4)
F 016 00 60.3 -01-Elek Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu
F 016 00 60.4 -01-Ölçü Saati Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu
F 016 00 60.5 -01-Kumpas Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu
F 016 00 60.6 -05-Sıcaklık Kabinlerinin Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu
F 016 00 60.7 -01-Kuvvet Makinaları Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Formu (TS EN ISO 7500-1 Beton Test Presi Hariç)
F 016 00 61 -01-Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporu
F 016 00 62 -01-Deney Hizmet Kapsamı  Formu
F 016 00 63 -00-Seyahat Raporu Formu
F 016 00 65 -00-Belirsizlik Kaynakları Formu
F 016 00 66 -06-DSİ Laboratuvarları İç Tetkik Kontrol ve Uygunsuzluk Bildirim Formu
F 016 00 67 -05-Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme
F 016 00 68 -05-Standard Sapma Kontrol Grafiği
F 016 00 69 -04-İç Kalite Kontrol Formu
F 016 00 70 -04-Deney Belirsizliklerini Ölçme ve Değerlendirme
F 016 00 71 -02-Teşekkür Belgesi
F 016 00 72 -00-1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi
F 016 00 73 -00-Cihaz/Deney Sonucu İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi
F 016 00 74 -00-Laboratuvarlararası Karşılaştırma Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirme Formu
F 016 00 75 -01-Kilit Konumdaki Yönetici Personel Vekalet Formu
F 016 00 76 -00-Cihaz Teslim Tesellüm Formu
F 016 00 76.1 -00-Cihaz Teslim Tesellüm Formu
F 016 00 77 -00-Tespit/Bildirim Formu ( İdare / Müşavir İçin )
F 016 00 78 -03- Iç Tetkikci Listesi
F 016 00 79 -01-Risk-Fırsat Değerlendirme ve Takip Formu
F 016 00 80 -01-Yazılım Envanteri Formu
F 016 00 81 -00-Teknik Şartname
F 016 00 82 -01-Karar Kuralına göre Uygunluk Değerlendirme Talep Formu
F 016 00 83 -01-Feragat Beyanı Formu
F 016 00 84 -02- %R  Kontrol Grafiği
F 016 00 85 -00-DSİ Laboratuvarları Arşiv Giriş Çıkış Takip Formu
F 016 00 86 -02-X  Kontrol Grafiği
F 016 00 87 -00-Araziden Numune Alma Formu
F 016 00 88 -00-Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma/Yeterlilik Testi Programı Raporu
F 016 00 89 -00-Kalite Kontrol Planı
F 016 00 90 -00-Cihaz Sicil, Bakım ve Onarım Formu
F 016 01 01 -01-Muline Kalibrasyonu Kayıt Kabul ve İzleme Formu
F 016 01 02 -00-Keskin Kenarlı Savak Su Yükü Okuma Formu
F 016 01 03 -00-Su Yüzü Okuması Kayıt Formu
F 016 01 04 -00-Baraj Göl Su Seviyesi – Debi Okuma Formu
F 016 01 05 -00-Manometre İle Basınç Yüksekliği Okuması Kayıt Formu
F 016 01 06 -01-Pervaneli Muline İle Ölçülen Akım Hızı Kayıt Formu
F 016 01 07 -00-Pitot Tüpü İle Ölçülen Akım Hızı Kayıt Formu
F 016 01 08 -00-Model Çalışma Programı
F 016 01 09 -04-Muline Kalibrasyon Formu
F 016 01 12 -07-Muline Kalibrasyonu Ham Veri Analiz Formu
F 016 01 13 -02-Fiziksel Model Deney Raporu
F 016 01 14 -00-Model Deney Raporu
F 016 01 15 -00-Model Çalışması ve Muline kalibrasyonu Klasör Etiketi Formu
F 016 01 25 -01-Muline Kalibrasyon Laboratuvar Ortam Parametreleri Kayıt Formu
F 016 02 02 -01-İş İstek Formu
F 016 02 05 -03-Su Makinaları Talep Edilen Deneyler Formu
F 016 02 06 -01-Dalgıç Pompa Deney Formu  
F 016 02 07 -01-Su Alma Vanası Deney Formu
F 016 02 11 -01-Atölye İş Emri Formu
F 016 02 12 -00-Bilgisayar Arıza Bildirim Formu
F 016 02 13 -00-Bilgisayar Malzeme Talep Bildirim Formu 
F 016 02 14 -00-Dalgıç Pompa Elektrik Motoru İzolasyon Direnci Deneyi Formu
F 016 02 15 -00-Dalgıç Pompa Elektrik Motoru Dayanma Gerilimi Deneyi Formu
F 016 02 16 -00-Dalgıç Pompa Hidrostatik Basınç Deneyi Formu
F 016 02 17 -00-Pompa Performans Deneyi Elle Doğrulama Formu
F 016 03 01 -02-İzotop Laboratuvarı Numune Kayıt/Depo Formu
F 016 03 02 -01-Trityum Laboratuvarı I.Destilasyon Formu
F 016 03 03 -01-Trityum Laboratuvarı Elektroliz ve II.Destilasyon Formu
F 016 03 04 -02-Trityum Laboratuvarı Sayım Formu
F 016 03 05 -02-Toplam Alfa/Toplam Beta Numune Hazırlama Formu
F 016 03 08 -03-Kararlı İzotop Laboratuvarı Numune Hazırlama ve Sonuç Formu
F 016 04 01 -03-Satın Alma Talep Formu
F 016 04 02 -01-Yaklaşık Maliyet Tespit Tutanağı
F 016 04 03 -01-Taşıt Görev Emri Formu
F 016 04 04 -00-Kargo Gönderme Formu
F 016 04 05 -01-Teklif   İsteme  Formu
F 016 04 06 -00-Piyasa Fiyat Araştırması Formu
F 016 04 07 -03-Muayene ve Kabul Formu
F 016 05 03 -02-Numune Tanımlama Formu 
F 016 05 03.1 -01-Beton Numune Kırım Takip Kartı
F 016 05 04 -01-Talep Edilen Deneyler Formu (Beton Laboratuvarı)
F 016 05 05 -01-Talep Edilen Deneyler Formu (Çimento Lab.)
F 016 05 06 -03-Talep Edilen Deneyler Formu (Kaya Mekaniği Lab.)
F 016 05 08 -00-Devir Doğrulama Formu
F 016 05 11 -09-DSİ Laboratuvarları  Agrega Fiziksel Deneyleri Formu
F 016 05 12 -01-İnce Madde Oranı Tayini Deney Formu
F 016 05 13 -02-Agregada Rutubet Tayini Formu
F 016 05 14 -00-Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini Deney Formu
F 016 05 15 -00-Kum Eş Değeri Tayini Deney Formu
F 016 05 16 -00-Otomatik Blaine Cihazı Kontrol Formu
F 016 05 17 -00-Agrega Tane Dağılımı Tayini Deney Formu (TS EN 933-1)
F 016 05 18 -00-Taze Beton Deneyleri Formu
F 016 05 19 -01-Betonda Klorür İyonları Penetrasyonu Deney Formu
F 016 05 20 -01-Beton Basınç Dayanımı Kayıt ve Takip Formu
F 016 05 21 -02-Beton Karışım Oranları Deney Formu
F 016 05 24 -02-Penetrasyon Direnci Tayini Deney Formu
F 016 05 25 -06-Basınç Dayanım Tayini Deney Formu
F 016 05 26 -02-Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Deney Formu
F 016 05 27 -01-Deney Numunelerinin Eğilmede Çekme Dayanımı Deney Formu
F 016 05 28 -02-Betonda Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini Formu
F 016 05 29 -01-Sertleşmiş Betonda Hava Boşluk Özellikleri Tayini Formu
F 016 05 30 -01-Şantiye Beton Numuneleri Kayıt Formu
F 016 05 31 -02-Çimento / Puzolanik Malzeme Fiziksel Ve Mekanik Deney Formu
F 016 05 32 -03-Alkali Silika Reaktivitesinin Tayini Deney Formu (Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi) 
F 016 05 33 -01-Bentonit Deney Formu
F 016 05 34 -01-Beton Kür Bileşeni Deney Formu
( Membran Oluşturucu Likit Kür Maddeleri İçin )
F 016 05 35 -01-Beton Katki Maddelerinde Priz Süresi Deney Formu
F 016 05 36 -01-Kilcal Su Emme Tayini Deney Formu
F 016 05 37 -01-Enjeksiyon Deney Formu (Şerbet Deneyleri İçin)
F 016 05 38 -01-Enjeksiyon Deney Formu (Basınç Dayanımı Ve Priz Süresi Deneyleri İçin)
F 016 05 39 -01-Püskürtme Beton Priz Süresi Deney Formu
F 016 05 40 -02-Blaine Cihazi (Özgül Yüzey)Kalibrasyon Formu
F 016 05 41 -05- Sıcaklık ve Nem Takip Formu 
F 016 05 42 -00-Çimento Mikseri (Karıştırıcı)  Doğrulama Formu
F 016 05 43 -02-Çimento Prizma Kalıp Kontrol Formu
F 016 05 44 -01-Le Chatelıer Kalıbı Kontrol Formu
F 016 05 45 -01-Vikat Ekipmanı Kontrol Formu
F 016 05 46 -01-Elek Faktörü ( F ) Ve Kontrol Formu
F 016 05 47 -00-Alkali silika reaksiyonu su banyosu sıcaklık kontrol formu
F 016 05 48 -00-Le Chatelier Su Banyosu Doğrulama Formu
F 016 05 49 -00-Sarsma Cihazı Doğrulama Formu
F 016 05 50 -00-Yayıcı ve Mastar Doğrulama Formu
F 016 05 51 -00-20 KPa BASINÇ KÜTLESİ DOĞRULAMA FORMU
F 016 05 55 -01-Doğal Yapı Taşları Mekanik Deneyler Formu
F 016 05 56 -00-Doğal Yapı Taşları Islanma-Kuruma Deneyi (Kütle Kaybı) Formu
F 016 05 57 -01-Agrega Numunesi Kimyasal Deney Formu
F 016 05 58 -00-Zemin Numunesi Kimyasal Deney Formu
F 016 05 59 -00-Çimento Numunesi Kimyasal Deney Formu
F 016 05 60 -00-Filtre Kumu Numunesi Kimyasal Deney Formu
F 016 05 61 -01-Kimyasal Katkı Numunesi Deney Formu
F 016 05 62 -00-Beton Kimyasal Analizleri Deney Talep Formu
F 016 05 63 -00-Uçucu Kül Numunesi Kimyasal Deney Formu
F 016 05 64 -00-Su Muhtevası Tayini Deney Formu(1)
F 016 05 70 -00-Porozite ve yoğunluk tayini deney formu(1) (Verniye Ölçümleri ve Suya Doyurma Tekniği ile Tayini)
F 016 05 71 -00-Porozite ve yoğunluk tayini deney formu(1) (Suyun Kaldırma Kuvveti ve Suya Doyurma Tekniği ile Tayini)
F 016 05 72 -00-0
F 016 05 73 -00-0
F 016 05 74 -00-Vakum kabı basınç doğrulama formu
F 016 05 78 -00-Mohs sertliği deney formu(1)
F 016 05 79 -00-Doğal_Yapı_Taşları_Schmidt_sertlik_çekici_deneyi__TS_EN_12504_2
F 016 05 80 -00-Sodyum sülfat ile riprap numunelerinin sağlamlık kaybı deney formu(1)
F 016 05 81 -00-Islanma-kuruma şartlarında aşınma kaybı deney formu(1)
F 016 05 82 -00-Donma-çözünme şartlarında aşınma kaybı deney formu(1)
F 016 05 90 -00-Karot numunelerinin boyut ve şekil toleranslarının tesbiti deney formu(1)
Yan yüzeyin düzgünlükten sapma miktarı
F 016 05 91 -00-Karot numunelerinin boyut ve şekil toleranslarının tesbiti deney formu(1)
Taban yüzeylerinin düzlükten sapma miktarı
F 016 05 92 -00-Karot numunelerinin boyut ve şekil toleranslarının tesbiti deney formu(1)
Taban yüzeylerinin eksenine dikliği
F 016 05 93 -00-Karot numunelerinin boyut ve şekil toleranslarının tesbiti deney formu(1)
Numunenin çapının ve boyunun ölçülmesi
F 016 05 97 -00-Doğal Yapı Taşları Statik Elastik Modülü Formu
F 016 05 97.1 -00-Doğal Yapı Taşları Elastisite Modülü (E) ve Poisson Oranı Formu
F 016 05 98 -00-Nokta Yük Dayanımı Deney Formu(1) (Pk Kırılma Yükünün Hesaplanması)
F 016 05 99 -00-Nokta yük dayanımı deney formu(1) (sondaj kuyusu karot numuneleri için)
F 016 05 100 -00-Doğal Yapı Taşları Çekme Dayanımı Formu
F 016 05 102 -00-Şekil ve Boyut Değerlendirme (TS EN 13161), Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımı (Rtc) (TS EN 13161)
F 016 05 103 -00-Doğal Yapı Taşları Darbe Dayanım Deneyi (Toplam Darbe İşinin Hesaplanması ile) Darbe Dayanım Deneyi(Toplam Darbe Sayısı ile)
F 016 05 105 -00-Makaslama (kesme) dayanımı deney formu(1)
F 016 05 110 -00-Sertleşmiş Beton Numunelerinin Dinamik Elastisite Modülü Tayini Deney Formu
F 016 05 123 -02-Beton Döşeme Plakları Deney Formu(Aşınma, Dona Dayanıklılık )
F 016 05 124 -00-Beton Parke Taşları Deney Formu
F 016 05 125 -00-Beton Parke Taşları Deney Formu
F 016 05 141 -00-Beton Basınç Dayanımı Uygunluk Değerlendirme Formu
F 016 05 142 -05-Beton Basınç Dayanımı Sonuç Raporu Formu
F 016 05 143 -00-SSB NUMUNE ALMA, BİRİM AĞIRLIK, RUTUBET, SIKIŞMA %'Sİ VE BASINÇ DAYANIMI SONUÇ FORMU
F 016 05 144 -01-ARAZİDE NÜKLEER YOĞUNLUK ÖLÇER CİHAZI KULLANARAK YAPILAN SSB SIKILIK KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRME FORMU
F 016 05 145 -00-SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONUN (SSB) BASINÇ DAYANIMI DEĞERLENDİRME FORMU (VERİ GİRİŞİ)
F 016 05 146 -01-Betondan Alınan Karot Numunelere Ait Basınç Dayanımı Uygunluk Değerlendirme Formu
F 016 05 147 -01-Sertleşmiş Beton Numunelerinde Ultrasonik Atım Hızı Tayini Deney Formu
F 016 05 148 -00-Sertleşmiş Betonda Geri Sıçrama Sayısının Tayini Deney Formu
F 016 05 149 -00-Sertleşmiş Beton Yoğunluğunun Tayini Deney Formu
F 016 05 154 -01-Tek Eksenli Basınç ve Çekme Test Makinaları Yükleme Hızı Doğrulama Formu
F 016 05 158 -03-Kumpas Doğrulama Formu
F 016 05 160 -07-Los Angeles Aşınma Bilyeleri Doğrulaması Formu
F 016 05 163 -02-Huni ve Sıkıştırma Çubuğu Doğrulama Formu
F 016 05 164 -01-Şekil ve Boyut Değerlendirme (TS EN 1926), Basınç Dayanımı (R) (TS EN 1926), Şekil ve Boyut Değerlendirme (TS EN 1926), Don Sonu Kütle Kaybı (Dk), Don Sonu Basınç Dayanımı (R) ve Dayanım Azalması (Δf) (TS EN 699)
F 016 05 165 -01-DOĞAL YAPI TAŞLARI MEKANİK DENEYLER FORMU (K. Mekaniği)
F 016 05 166 -02-DOĞAL YAPI TAŞLARI MEKANİK DENEYLER FORMU (K. Mekaniği)
F 016 05 167 -06-Kaya Mekaniği Fiziksel Deneyleri Formu
F 016 05 168 -01-Beton Agregası Olarak Karbonat Kayaların Alkali Reaktivitesinin Tayini Deney Formu
F 016 05 169 -01-DOĞAL YAPI TAŞLARI Üç Eksenli Basınç Deneyi Formu
F 016 05 170 -00-Arazi Beton Uygulamaları Kalite Kontrol Formu
F 016 05 171 -00-Nokta Yük Dayanımı Tayini Cihazı Eksen ve Konik Başlık Doğrulama Formu
F 016 06 08 -01-Numune Tanıtım Etiketi
F 016 06 18 -01-Su Kimyasal Analiz Jar Testi Deney Formu
F 016 06 25 -02-Otoklav Sterilizasyon Takip Çizelgesi Formu
F 016 06 26 -03-Deiyonize Suyun Özelliklerini Kontrol Etme Formu
F 016 06 27 -03-pH Metre Doğrulama Çizelgesi Formu
F 016 06 28 -02-EC Metre Doğrulama Çizelgesi Formu
F 016 06 31 -02-Kimyasal Madde ve Kritik Stok Seviyesi Takip Formu
F 016 06 35 -10-Su Kimyasal  Analiz Numune Kayıt, Bilgi Takip ve Deney Formu
F 016 06 36 -08-Su Analizleri İçin Deney Talep Formu
F 016 06 37 -01-E C Deneyi Geçerli Kılma İçin Standart Sapma  Hesap ve Değerlendirme Formu
F 016 06 40 -04-Su Ağır Metal Analiz Numune Kayıt, Bilgi Takip ve Deney Formu
F 016 06 41 -03-Mikrobiyolojik Analiz Numune Kayıt, Bilgi, Takip ve Deney Formu
F 016 06 42 -01-Laboratuvar İçi Kalibrasyon Takip Formu
F 016 06 43 -00-Kimyasal Madde Talep Formu
F 016 06 44 -01-İyon Kromatografi Cihazı Doğrulama Formu
F 016 06 45 -02-Suda Katı Madde Tayini Doğrulama Formu
F 016 06 46 -00-Numune Etiketi
F 016 06 48 -01-Toplam Organik Karbon/Çözünmüş Organik Karbon Doğrulama Formu
F 016 06 49 -00-Suda Azot Tayini Doğrulama Formu
F 016 06 50 -00-Cihaz Numune Kayıt Formu
F 016 06 51 -00-Metot ve Kalibrasyon Çizelgesi Formu
F 016 06 52 -00-Sularda Klorlu Pestisit, PAH, PCB, Hidrokarbon ve VOC Analizleri Numune Kayıt, Bilgi Takip ve Deney Form
F 016 06 53 -01-Sularda Organofosforlu Pestisit Analizleri Numune Kayıt, Bilgi Takip ve Deney Formu
F 016 06 54 -00-PAH,Pestisit,Hidrokarbon ve VOC Analizi Numune Listesi
F 016 07 01 -08-Akredite Kalibrasyon Sertifikası Formu
F 016 07 01.1 -08-Akredite Olmayan Kalibrasyon Sertifikası Formu
F 016 07 02 -01-Kalibrasyon Kayıt Kabul ve İzleme Formu
F 016 07 03 -04-Terazi Kalibrasyon Kayıt Formu
F 016 07 04 -05-Kuvvet Makinası Kalibrasyonu Kayıt Formu
F 016 07 05 -03-Yük Hücreleri Doğrulama Formu
F 016 07 06 -01-Yerinde Kalibrasyon İçin Hazırlık Kontrol Formu
F 016 07 07 -00-Malzeme Test Makinası Referans Cihaz Doğrulama Formu
F 016 07 09 -01-Terazi Doğrulama Formu
F 016 07 10 -02-Hacim Ölçme Kapları Doğrulama Formu
F 016 07 12 -02-Klimatik Kabin Doğrulama Ölçüm ve Hesaplama Çizelgesi
F 016 07 13 -03-Sıcaklık Kalibrasyonu Cihaz Bilgileri Kayıt Formu
F 016 07 14 -00-Transfer Talep Formu
F 016 07 15 -00-Elek Kalibrasyonu Ham Veriler Kayıt Formu
F 016 07 16 -01-Kalibratör Doğrulama Formu
F 016 07 17 -02-Kumpas Kalibrasyonu Ham Veriler Kayıt Formu
F 016 07 18 -02-Kalibrasyon Laboratuvarı Teknik Personel Yeterlilik Kriterleri Formu  
F 016 07 19 -00-Beton Test Presi Doğrulama Formu
F 016 07 19.1 -00-Çelik Çubuk Çekme Deney Makinesi Doğrulama Formu
F 016 07 20 -01-Konik Penetrometre Kalibrasyonu  Ham Veri Kayıt Formu
F 016 07 21 -00-Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarı Şartları Değişim Formu
F 016 07 22 -02-Manometre Kalibrasyonu Ham Veri Kayıt Formu
F 016 08 01 -00-Dane Çapı Dağılım Deneyi Formu
F 016 08 02 -01-Dane Çapı Dağılımı (Hidrometrik Analiz) Deneyi Formu
F 016 08 03 -01-Kıvam Limitleri Deney Formu (Çapmalı Cihaz ile)
F 016 08 04 -01-Su İçeriği Deneyleri Formu
F 016 08 05 -01-Sıkıştırma Deneyleri Formu
F 016 08 06 -01-Maksimum/Minumum Birim Ağırlık Deney Formu
F 016 08 07 -04-Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi Deney Formu
F 016 08 08 -02-Kıvam Limitleri Deney Formu (Koni düşürme (penetrasyon) ile likit limitin tayini)
F 016 08 09 -05-Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi Deneyi Formu
F 016 08 10 -00-Kayma Dayanımı Deneyleri Formu
F 016 08 11 -00-Kayma Dayanımları Deney Grafiği Formu
F 016 08 12 -00-Konsolidasyon Deneyi Formu
F 016 08 13 -02-Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi Formu
F 016 08 14 -02-İğne Deliği ve Dağılma Deneyleri Formu
F 016 08 15 -02-Şişme Deneyleri Formu
F 016 08 16 -01-Geçirimsiz Zeminlerde Çabuk Sıkıştırma Deneyi  Formu
F 016 08 17 -00-Geçirimli Zeminlerde Çabuk Sıkıştırma Deneyi  Formu
F 016 08 18 -03-Deney İstek Formu
F 016 08 19 -00-Numune İmha Formu
F 016 08 20 -00-Deney Takip Formu
F 016 08 21 -01-Casagrande Cihazı Doğrulama Formu
F 016 08 22 -00-Oluk Açma Bıçağı Doğrulama Formu
F 016 08 23 -01-Konik Penetrometre Cihazı Doğrulama Formu
F 016 08 24 -04-STANDART PROKTOR CİHAZI DOĞRULAMA FORMU
F 016 08 25 -01-Sıkıştırma Kalıbı Doğrulama Formu
F 016 08 26 -01-Konsolidasyon Deneyi Numune Bilgi Formu 
F 016 08 27 -00-Zemin Tanımlaması ve Tarifi Formu
F 016 08 28 -00-Hacim Ölçme Cihazları Doğrulama Formu
F 016 08 29 -00-Damıtık Su Doğrulama Formu
F 016 08 30 -00-Kumpas Doğrulama Formu
F 016 08 31 -00-Kronometre Doğrulama Formu
F 016 08 32 -01-İğne Deliği Doğrulama Formu
F 016 08 33 -00-Konsolidasyon Ağırlıkları Doğrulama Formu
F 016 08 34 -01-Kesme Kutusu Ağırlıkları Doğrulama Formu
F 016 08 35 -03-Nükleer Yöntemle Sıkılığın Yerinde Kontrolü Formu
F 016 08 36 -03-Elektromanyetik Yöntemle (SDG) Sıkılığın Yerinde Kontrolü Formu
F 016 08 37 -00-Filtre Malzemede 200 Nolu Elekten Geçen Malzeme Miktarı Tayini Formu
F 016 08 38 -00-Basınçlı Geçirgenlik Deneyi Formu
F 016 08 39 -00-Arazi Zemin Uygulamaları Kalite Kontrol Formu
F 016 08 40 -00-Arazi Zemin Uygulamaları(Borulu Sistem) Kalite Kontrol Formu
F 016 08 41 -00-Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi Formu 
F 016 08 42 -01-Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) Deneyi Formu-TS EN ISO 17892-4
F 016 08 43 -01-Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre) Deney Formu- TS EN ISO 17892-4
F 016 08 44 -03-Zemin Sıkılık Kontrolü Veri Formu
F 016 08 45 -02-Stand Pipe Yerinde Geçirgenlik Deneyi Veri Formu
F 016 08 46 -02-Su Değiştirme Yöntemiyle Yerinde Birim Ağırlık Belirleme Veri Formu
F 016 08 50 -01-Plaka Yükleme Deneyi Veri Formu
F 016 08 51 -02-Yerinde Sıkılık Deneyleri Veri Formu
F 016 08 52 -02-Matsuo Akai Yerinde Geçirgenlik Deneyi Veri Formu
F 016 08 53 -00-Şişme İndisi Deneyi Formu
F 016 08 54 -00-Su Banyosu Sıcaklık Doğrulama Formu
F 016 08 55 -01-Konsolidasyon Halkası Doğrulama Formu
F 016 08 56 -00-Üç Eksenli Deneyleri için Membran Doğrulama Formu
F 016 08 57 -00-Likit Limitin Belirlenmesi Deney Formu (Düşen Koni Yöntemi)
F 016 08 58 -00-Likit Limitin Belirlenmesi Deney Formu (Casagrande Yöntemi)
F 016 08 59 -00-Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi Formu
F 016 08 60 -00-Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi Formu (TS EN ISO 17892-11)
F 016 08 61 -00-Geçirimlilik Ölçer (Permeabilite) Kalıbı Doğrulama Formu
F 016 08 62 -00-Casagrande Cihazı Doğrulama Formu (TS EN ISO 17892-12)
F 016 08 63 -00-Oluk Açma Bıçağı Doğrulama Formu (TS EN ISO 17892-12)
F 016 08 64 -00-Geosentetik Kil Örtülerde Akı İndeksi Deneyi Formu
F 016 09 01 -00-Aylık Personel İzleme Çizelgesi
F 016 10 01 -00-Numune Tanımlama Etiketi Formu
F 016 10 02 -00-Talep Edilen Deneyler Formu (Yapı Malzemeleri)
F 016 10 03 -00-Cam Takviyeli Termoset Plastik (CTP) Borular Deney Formu
F 016 10 04 -01-Geomembran Deney Formu
F 016 10 05 -02-HDPE Hammadde/Boru Deneyleri Formu
F 016 10 06 -01-Lastik Dilatasyon Malzemesi Deney Formu
F 016 10 07 -00-Drenaj Boruları Deney Formu
F 016 10 08 -01-Metalik Malzemeler: Saclar, Yassı Mamuller Ve Profillerde Çekme Özelliklerinin Tayini Formu
F 016 10 09 -00-Geotekstil Kil Bariyer Deney Formu
F 016 10 11 -03-Donatı Çeliği - Çekme Deneyi - Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu Deney Formu
F 016 10 12 -03-Geotekstil ve Geotekstille İlgili Mamuller Deney Formu
F 016 10 13 -00-Polimer Bitümlü Bariyer Malzeme Deney Formu
F 016 10 14 -01-Plastik Dilatasyon Malzemesi (PVC Conta) Deney Formu
F 016 10 15 -00-Videoekstensometre Doğrulama Formu
F 016 10 16 -00-Termal Analiz Laboratuvarı Deney Formu
F 016 10 17 -01-İç Basınca Direncin Tayini Deney (TS EN ISO 1167) Formu
F 016 10 18 -00-Boru Numunelerinde Talep Edilen Deneyler Formu
F 016 10 19 -00-Şahit Numune İmha Formu (Yapı Malzemeleri)
F 016 10 21 -01-Elastomer Mesnet Malzemeleri Deney Formu
F 016 10 22 -00-Donatı Çeliği - Çekme Deneyi - Hasır Çeliği- Düğüm Noktası Kaynağı Kayma Kuvveti Deneyi Elastomer Mesnet Malzemeleri Deney Formu
F 010 14 01 -00-Numune Kayıt Formu
F 010 14 02 -00-Haftalık Çalışma Formu
F 010 14 03 -00-Aylık Çalışma Formu
F 010 14 04 -00-Toprak Rutin Analiz Formu
F 010 14 05 -00-Yüzde Rutubet Formu
F 010 14 06 -00-Yapı Bozulmuş Toprak Permeabilitesi Formu
F 010 14 07 -01-Mekanik Analiz İstek Formu
F 010 14 08 -00-Özel Analiz İstek Formu
F 010 14 09 -00-Mekanik Analiz Çalışma Formu
F 010 14 10 -00-Volüm ağırlığı Formu
F 010 14 11 -00-Solma Noktası Formu
F 010 14 12 -00-Tarla Kapasitesi Formu
F 010 14 13 -00-Toplam Kullanılabilir Rutubet Kapasitesi Formu
F 010 14 14 -00-Karbonat-Bikarbonat Formu
F 010 14 15 -00-Extrakte Edilen Toplam Sodyum Formu
F 010 14 16 -00-Katyon Değişim Kapasitesi Formu
F 010 14 18 -00-Kalsiyum-Magnezyum Formu
F 010 14 19 -00-Suda Eriyebilir Sodyum Tayini Formu
(Flame-photometre ile)
F 010 14 20 -00-Klorür Formu
F 010 14 21 -00-Kireç Tayini Formu
F 010 14 22 -01-Organik Madde Formu (Islak Yakma Yöntemi ile)
F 010 14 23 -00-Jips Tayini Formu
F 010 14 24 -00-Bor Tayini Formu
F 010 14 25 -00-Sülfat Tayini Formu
F 010 14 26 -00-Sonuç Bildirme Formu
F 010 14 27 -01-Seyreltme Formu
F 010 14 28 -01-Sediment Numunesi Laboratuvar Teslim Tutanağı
F 010 14 29 -00-Sediment Kayıt Defteri
F 010 14 30 -00-Sediment Listesi Formu
F 010 14 31 -01-Sediment Analiz Formu
F 010 14 32 -00-Yıllık Sediment İşlem Kartı
F 010 14 33 -00-Tam Analiz İstek Formu
F 010 14 34 -00-pH-EC Formu
F 010 14 35 -00-Çözelti pH Kontrol Formu
F 010 14 36 -00-Suda Eriyebilir Sodyum Tayini Fleym Kontrol  Formu
F 010 14 37 -00-Ekstrakte Edilen Toplam Sodyum Tayini Fleym Kontrol Formu
F 010 14 38 -00-Katyon Değişim Kapasitesi Tayini Fleym Kontrol Formu 
F 102 16 01 -00-Kütle, Boyutsal Ölçüler ve Mastar Doğrulama Formu
F 104 06 01 -00-Krom(+6) Doğrulama Formu
F 105 16 01 -00-Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Tayini Doğrulama Formu
F 106 06 01 -00-Sülfür Tayini Doğrulama Formu
F 107 16 01 -00-Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tutanağı
F 107 16 05 -00-Asidite Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 06 -00-Alkalinite Tayini Analizi Bilgi ve Takip Formu
F 107 16 07 -00-Otomatik Blaine ( Atom Teknik ) Doğrulama Formu
F 107 16 08 -00-Suda Çözünebilir Krom(+6) Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 09 -00-Suda Alkali Muhtevası Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 10 -00-Titrasyonla Toplam Sertlik  Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 11 -00-Titrasyonla Kalsiyum ve Magnezyum Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 12 -00-Suda Potansiyometrik Yöntemle Klorür Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 13 -00-Türbidimetrik Yöntemle Sülfat Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 14 -00-Fosfor/Fosfat Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 15 -00-Çözünmüş Oksijen Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 16 -00-Kireç Çözme Kapasitesi Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 17 -00-Suda Anyonik Yüzey Aktif MaddeTayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 18 -00-Suda Sülfür Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 107 16 19 -00-Suda Renk (RES )Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 111 08 01 -00-Üç Eksenli Basınç Cihazı Hız Doğrulama Formu
F 112 00 02 -00-Cihaz Talep Formu
F 112 06 01 -00-Permanganat İndeksi Tayini Doğrulama Formu
F 114 08 03 -00-Sediment Analiz Laboratuvar  Formu
F 114 08 04 -00-Su Analizleri İçin Bakteriyolojik Deney Talep Formu
F 114 08 05 -00-Laboratuvar Ortamının Mikrobiyolojik Yük Kontrol Takip Formu
F 114 08 06 -00-Klimatik Kabin Sıcaklık Takip Formu 
F 114 08 07 -00-Besiyeri Kontrol Formu 
F 114 08 08 -00-Referans Kültür Takip Formu 
F 114 08 09 -00-Sterilite Kontrol Formu
F 114 08 10 -00-Mikrobiyoloji Deneyleri Doğrulama / Çalışma Çizelgesi Formu
F 114 08 11 -00-Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temizlik İzleme Formu
F 114 08 12 -00-UV Lamba Etkinlik Kontrol Formu
F  119 06 04 -00-Renk Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F  119 06 05 -00-Toplam AlkaliniteTayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 119 06 06 -02-Bulanıklık Cihazı Doğrulama Çizelgesi Formu
F 119 06 07 -00-Kür Havuzu Numune Takip Formu
F 119 06 08 -00-Klorofil-a Tayini Doğrulama Çizelgesi Formu
F 121 16 01 -00-Elektriksel İletkenlik Cihazı Otomatik Sıcaklık Düzeltme Kontrol Formu
F 122 10 01 -00-Geosentetik Malzemeler Deney Formu
F 122 10 02 -00-Çekme Cihazi-Soğukta Bükme Cihazi Doğrulama Formu