Menüler

Kalite Kontrol Faaliyetleri İle İlgili Dokümanlar


Kalite Kontrol Faaliyetleri

Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi
DSİ projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve teşkilatımız genelinde uygulamada birlikteliğin sağlanması için Kalite Kontrol Genelgesi yayımlanmıştır.Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlüğümüz tarafından yükleniciler elüyle yürütülen işlere ait deneysel kalite kontrol faaliyetlerinin etkin, verimli, kontrol edilebilir ve sistematik bir anlayış içerisinde yapılabilmesi için Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi yayımlanmıştır.

Kalite Kontrol Rehberi

DSİ projelerinin etüd, planlama, projelendirme ve işletme aşamalarında görev alacak teknik elemanlarla, inşa aşamasında kontrollük hizmetini yürütenler (yapı denetim görevlileri) veya iş ile ilgili satın almaları yapacak olanlar, gerekli kalite kontrol çalışmalarını, zamanında yapmaktan sorumlu olanlar için ve bu sorumluluklarını yerine getirmekte kendilerine rehberlik etmesi amacıyla Kalite Kontrol Rehberi hazırlanmıştır.