Menüler

05-07 Aralık 2017 tarihleri arasında DSİ 4. Bölge Md. Konya Eğitim Tesislerinde "Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı" yapılıyor.

05.12.2017
Genel Müdürlüğümüz 2017 hizmet içi eğitim programı kapsamında Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 05-07 Aralık 2017 tarihleri arasında DSİ 4.Bölge Müdürlüğü Konya Eğitim Tesislerinde "Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı” yapılmaktadır.