Menüler

AKREDİTASYON

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları vb) geçerlilik ve güvenilirliğini desteklemek amacıyla oluşturdukları kalite altyapısıdır.
Akreditasyon, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini kapsayan önemli bir “güven” unsurudur. Ülkemizde akreditasyon çalışmalarını yapan ve yetkili tek kurum TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’ tır.
DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Süreci
DSİ Laboratuvarları akreditasyon çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamış olup, 2004 yılında Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı deney laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”  Standardı çerçevesinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. (AB-0010-T) Tüm bölge laboratuvarlarının Daire Başkanlığımız kurmaylığında “şubeli akreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından akredite edilmesi çalışması 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylelikle, kamu laboratuvarları arasında bir ilk olarak, DSİ Laboratuvarları, merkez ve tüm bölge müdürlükleriyle, tek bir belge çatısı altında akredite laboratuvar olarak hizmet verir duruma gelmiştir. 2017 yılı içeresinde deney laboratuvarlarının 4. Akreditasyon Belge Yenileme süreci gerçekleştirilecektir.
TAKK Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan kalibrasyon laboratuvarı 2008 yılında akredite edilmiştir (AB-0051-K). DSİ Kalibrasyon laboratuvarı 2008 yılından beri merkez ve bölge laboratuvarlarına akredite laboratuvar olarak kalibrasyon hizmeti vermektedir. 2017 yılı içeresinde kalibrasyon laboratuvarlarının 3. Akreditasyon Belge Yenileme süreci gerçekleşecektir.

DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Sertifikaları

  

Deney Laboratuvarları İçin Akreditasyon Çalışmaları

Daire Başkanlığımız, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi anlamına gelen “akreditasyon” kavramının bilincindedir.
DSİ Laboratuvarları akreditasyon çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamış olup, 2004 yılında Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı deney laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”  Standardı çerçevesinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. (AB-0010-T) Tüm bölge laboratuvarlarının Daire Başkanlığımız kurmaylığında “şubeli akreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından akredite edilmesi çalışması 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylelikle, kamu laboratuvarları arasında bir ilk olarak, DSİ Laboratuvarları, merkez ve tüm bölge müdürlükleriyle, tek bir belge çatısı altında akredite laboratuvar olarak hizmet verir duruma gelmiştir. 2017 yılı içeresinde deney laboratuvarlarının 4. Akreditasyon Belge Yenileme süreci gerçekleştirilecektir.
TAKK Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan kalibrasyon laboratuvarı 2008 yılında akredite edilmiştir (AB-0051-K). DSİ Kalibrasyon laboratuvarı 2008 yılından beri merkez ve bölge laboratuvarlarına akredite laboratuvar olarak kalibrasyon hizmeti vermektedir.
Laboratuvar akreditasyonunun başlıca hedefleri;

• Laboratuvar faaliyetlerinin güvenirliğini artırmak,
• Laboratuvar faaliyetleri sonucu elde edilen deney ve analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını sağlamak,
• Laboratuvarların kalite altyapısını geliştirmek,
• Laboratuvarlarda idari ve teknik bakımdan etkin bir kalite yönetim sistemi uygulamak,
• Uluslararası ticareti kolaylaştırmak olarak sıralanabilir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olunan deney ve kalibrasyon sayıları aşağıda verilmiştir:


TAKK Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlarının mevcut akreditasyon durumu


* 12 Ocak 2016 tarihli, 20. Revizyonu yapılan güncel TÜRKAK Sertifikalarına göre düzenlenmiştir.
TÜRKAK Sertifikalarındaki Kapsam Beyanları, TÜRKAK tarafından yayımlanan Rehber Dokümanlar (R20.26, R20.24, R20.32) göz önüne alınarak hazırlandığından parametre sayıları bir önceki sertifikaya göre farklılık arz etmektedir.
Zemin Mekaniği Laboratuvarının parametre sayıları tabloda verilmiş ancak askıda olduğundan Mevcut TÜRKAK Sertifikasından yer almamaktadır.

DSİ Laboratuvarlarının mevcut akreditasyon durumu

* 12 Ocak 2016 tarihli, 20. Revizyonu yapılan güncel TÜRKAK Sertifikalarına göre düzenlenmiştir.TÜRKAK Sertifikalarındaki Kapsam Beyanları, TÜRKAK tarafından yayımlanan Rehber Dokümanlar (R20.26, R20.24, R20.32) göz önüne alınarak hazırlandığından parametre sayıları bir önceki sertifikaya göre farklılık arz etmektedir.

26. Bölge Laboratuvarlarının parametre sayıları tabloda verilmiş ancak askıda olduğundan Mevcut TÜRKAK Sertifikasından yer almamaktadır.
Akreditasyon ile ilgili kapsam listeleri ve diğer bilgilere http://www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.