Menüler

AKREDİTASYON


Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları vb) geçerlilik ve güvenilirliğini desteklemek amacıyla oluşturdukları kalite altyapısıdır.
Akreditasyon, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini kapsayan önemli bir “güven” unsurudur. Ülkemizde akreditasyon çalışmalarını yapan ve yetkili tek kurum TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’ tır.


DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Süreci

DSİ Laboratuvarları akreditasyon çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamış olup, 2004 yılında Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı deney laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”  Standardı çerçevesinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. (AB-0010-T) Tüm bölge laboratuvarlarının Daire Başkanlığımız kurmaylığında “şubeli akreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından akredite edilmesi çalışması 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylelikle, kamu laboratuvarları arasında bir ilk olarak, DSİ Laboratuvarları, merkez ve tüm bölge müdürlükleriyle, tek bir belge çatısı altında akredite laboratuvar olarak hizmet verir duruma gelmiştir. 

Her yıl düzenli olarak gözetim denetimine, 4 yılda bir de belge yenileme denetimine tabi tutulmaktadır. DSİ Laboratuvarları (deney ve kalibrasyon laboratuvarları), 2017 yılında  TÜRKAK  tarafından  TAKK  Dairesi  Başkanlığı laboratuvarlarında  ve  bölge  müdürlüğü  laboratuvarlarında  yapılan  Akreditasyon  Yenileme denetimleri  sonucunda  4  yıl  süreyle  (2017‐2021)  geçerli  olmak  üzere  akreditasyon  belgelerini yenilemeye hak kazanmıştır. 

09.08.2018-07.09.2018  tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜRKAK gözetim ve kapsam genişletme denetimlerine 2., 13., 15., 18., 21., 23. Bölge Laboratuvarları, Etüt, Plan ve Tahsisler Dai. Bşk. Su ve Toprak Laboratuvarı ile TAKK Dai. Bşk. Beton, Yapı Malzemeleri, Zemin, Pompa Deneyleri laboratuvarları katılmıştır. Denetimler başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

2017 Kasım ayında TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamlı bir revizyona uğramıştır. Revizyon sonrasında mevcut kalite yönetim sistemi detaylı bir şekilde ele alınmış ve yönetim sistemi ve dokümanları yeni standartla uyumlu hale getirilmiştir.

26.09.2019-03.10.2019 tarihlerinde Daire Başkanlığımız Kalibrasyon Laboratuvarı standardın yeni versiyonu üzerinden TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen başarılı bir denetim geçirmiştir.

2019 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde Daire Başkanlığımız laboratuvarları ve 18 adet bölge laboratuvarının TÜRK Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Denetimleri denetimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Sertifikaları

  

Akreditasyon Kapsamımız 


Laboratuvar

Akredite Deney Sayısı

TAKK - Deney Laboratuvarları

95

TAKK - Kalibrasyon Laboratuvarları

8

Etüt Planlama Tahsisler

Su ve Toprak Lab.

5

Bölgeler

1064

TOPLAM

1172


Akreditasyon ile ilgili kapsam listeleri ve diğer bilgilere http://www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.