Haberler

Başkanlığımızın Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Misyon: “DSİ Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konularda ülkemizin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknik araştırma, geliştirme, laboratuvar ve kalite kontrol faaliyetlerini modern teknoloji, bilim ve ekonomi kurallarına uygun olarak yürütmektir.” 

Vizyon: “Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, insan ve çevreye duyarlı, paydaşlarla ilişki ve işbirliği içerisinde, emniyet, ekonomi ve estetik kurallarına uygun teknik araştırma, kalite kontrol ve laboratuvar hizmetleri sunmaktır.”


Daire Başkanlığı